Rejim, işçi sınıfı ve önderlik

Türkiye Troçkizminin kurucu önderlerinden, Türkiye’de Morenist akımın, İşçi Cephesi’nin ve İşçi Demokrasisi Partisi’nin kurucularından, İDP merkez komite üyesi ve Troçkist'in yazı kurulu üyesi Muhittin Karkın’ı 24 Haziran günü ani ve beklenmedik bir şekilde kaybettik. Muhittin yoldaş aşağıdaki

Lenin’de seçim politikaları ve taktikleri

Aşağıda okuyucularımızla İşçi Demokrasisi Partisi’nin 2023 Mart ayında gerçekleştirdiği Parti Meclisi’nde yapılan eğitimin ikinci bölümünün metnini paylaşıyoruz. Lenin 1905 devrimi öncesinde kendisini iki sorunun incelenmesine ve uygulamasına vakfetmiştir. Birincisi, Rus Sosyal demokrat

Marx ve Engels’te seçim politikaları ve taktikleri

Aşağıda okuyucularımızla İşçi Demokrasisi Partisi’nin 2023 Mart ayında gerçekleştirdiği Parti Meclisi'nde yapılan eğitimin ilk bölümünün metnini paylaşıyoruz. *** Devrimci Marksist partinin inşası burjuva toplumu içinde gelişen pek çok dinamik içinde gerçekleşiyor. Sınıf mücadeleleri içinde

İşçi sınıfını bekleyen tehditler ve seçenekler

Başta proletarya, tüm emekçi yoksul halk iki ucu keskin bir kılıcın tehditi altında. Seçim havasına girildiği bu ortamda, anketlerde önde gösterilen iki burjuva blok (Cumhur ve Millet ittifakları) vaatlerini ve önerilerini açıkladıkça tehdidin içeriği ve boyutları netleşiyor. Cumhurbaşkanının

Türk dış politikasının bağımlılık çıkmazı

Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi altındaki dış politikasının, temsil ettiği egemen sınıfların ihtiyaçları ve projeleri ekseninde ve tabii bizzat kendisinin bunlara katkı olarak sağladığı hayaller doğrultusunda nasıl şekillendiğini Troçkist’in Şubat 2021 tarihli 4. sayısında anlatmıştık.

Ukrayna işgalinde karşı cepheler

Savaşların ve devrimlerin, bazı pozisyonları zaman zaman çakışır gibi görünen politik hareketler arasındaki gerçek farklılıkları (politik, ideolojik, sınıfsal, vb.) net biçimde açığa çıkardığı bir gerçek. Çünkü sınıf savaşlarının tepe noktalarını oluşturan savaş ve devrim süreçlerinde politik ve

Ukrayna tartışmasında Bolşevik tutum

Aşağıda okuyucularımızla, İşçi Demokrasisi Partisi'nin 1 Mart'ta Twitter'da sohbet odasında gerçekleştirdiği "Ukrayna sorunu ve devrimci Marksist tutum" başlıklı etkinlikte, yoldaş Muhittin Karkın'ın yaptığı konuşmanın yazılı halini paylaşıyoruz. *** Merhaba arkadaşlar, dostlar, herkese hoş

Ukrayna sorunu ve devrimci Marksist tutum

Rusya’nın işgaliyle birlikte tüm vahametiyle dünya kamuoyunun gündemine oturan Ukrayna sorunu, dünya politikasında ve ağırlıklı olarak sol kesimlerde yeniden bir turnusol işlevi görmeye başladı. Her ne kadar yüzyıllardan beri ezilmeye ve sömürülmeye tabi olan bir halk söz konusuysa da, diplomasinin

Kriz, ittifaklar ve önderlik sorunu

Toplumsal mücadele dinamiklerini Marksist kılavuzla incelemek yerine (bu iddiada olunmasına rağmen) olguların burjuva gazetecilerce yorumundan hareket edenlerin kaçınılmaz olarak vardıkları mevzii izlenimciliktir. Burası güvenli bir siper, karşı saldırı için elverişli bir savaş hattı olarak kabul

Devrimci Marksist parti

Aşağıda okuyucularımızla paylaştığımız metin, ilk olarak Enternasyonal Bülten'de 1992 senesinde yayımlanmıştır. Metinde ifade edilenler güncelliğini koruduğu için bir kere da yayımlanması uygun görülmüştür. *** Gerek Türkiye'de, gerekse tüm dünyada işçi hareketi ve sosyalizm yeni bir tarihsel

Anayasal otokrasi ve Kurucu Meclis

Kırılmış halde anketlere ve istatistiklere yansıyan toplumsal huzursuzluk artıkça, siyaset sahnesinin ünlülerinin çapsızlığı da daha belirgin hale geliyor. Parlamenter sistem savunucularının uzattığı mikrofonlara konuşan herkes pahalılıktan ve yoksulluktan yakınsa da onların faturayı kime ve nerede

1968: Troçki Türkiye’de

Sözünü edeceğimiz, Troçki’nin 1929’da Stalinist bürokrasi tarafından İstanbul’a sürgün edilmesi değil; onun düşüncelerinin Türkiye’de politik içeriğe ve örgütlülüğe kavuşması, bir akım haline gelmesi. Bu ülkede Troçkizm ne 1960’ların sonlarında ne de 1970’lerde herhangi bir sol akımın içinden,

Devrimci Troçkist kimliğimiz

Aşağıdaki metin Temmuz 1995'te kaleme alınmıştır ve tarihî bir doküman olması itibariyle de Troçkist sitesi editöryal ekibi tarafından yayımlanması uygun bulunmuştur. Devrimci Troçkist Kimliğimiz metni, 1991'de dünya sol hareketinin yaşadığı sarsıntılara ve savrulmalara karşı temel

Daha savaşın başındayız

COVID-19 salgını karşısında hemen hemen tüm devletler ekonomik ve politik bakımlardan ciddi bir sarsıntıya uğradılar. Dünya ekonomisinin zaten gerilemekte olduğu bir dönemde patlak veren salgın hükümetleri önce şaşırttı, ardından da ulusal ekonomilerini ayakta tutabilmek amacıyla virüse karşı