Bulunduğunuz Kategori

Leninist Parti

Devrimci Marksist parti

Aşağıda okuyucularımızla paylaştığımız metin, ilk olarak Enternasyonal Bülten'de 1992 senesinde yayımlanmıştır. Metinde ifade edilenler güncelliğini koruduğu için bir kere da yayımlanması uygun görülmüştür. *** Gerek Türkiye'de, gerekse tüm dünyada işçi hareketi ve sosyalizm yeni bir tarihsel

Leninist partinin tarihsel ve ilkesel temelleri

Aşağıda okuyucularımızla, İşçi Demokrasisi Partisi’nin eğitim seminerleri kapsamında “Devrimci Parti” başlığı altında 5 Temmuz'da yapılan sunumu paylaşıyoruz. *** Çoğalan toplumsal yoksunluk, ücretlere, emekli maaşlarına ve toplumsal kazanımlara yönelik aralıksız saldırılar, ırkçılık, salgın

Devrimci parti ve sosyalizm mücadelesindeki rolü

Yazar: James P. Cannon Çeviri: Kaan Gündeş Kuzey Amerika Troçkizm'inin kurucusu, yoldaşlarının çağırdığı ismiyle "Jim" Cannon. İlk olarak International Socialist Review dergisinin 28. cildinin, 5 numaralı sayısında, Eylül-Ekim 1967’de yayımlanmıştır. Daha sonra 50 Years of World Revolution

Devrimci parti inşasının ilksel evreleri üzerine

“Proletaryanın şimdiki yaşamsal görevi, dünyayı yeniden yorumlamak değil ama tepeden tırnağa yeniden kurmaktır.” - Lev Troçki, 1940. 1.) Devrimci parti sorunu bugün negatif bir biçimde, yani yokluğuyla insanlığın bütün sosyal, organik ve kültürel sorunlarına içkin olan biricik sorundur. Gıda

Nahuel Moreno ve Leninist parti kavrayışı

Geçtiğimiz yıl içinde yayımlanan “Arjantin solunun kurucuları” seçkisinde(1) ele alınan Arjantin işçi hareketinin başlıca on önderi arasında, Nahuel Moreno’nun belirleyici bir yer tutması kuşkusuz son derece önemli. Söz konusu biyografik eserin yazarı kısa ve özlü cümlelerle, “yorulmak bilmez bir

Örgütlenme sorunları

Yeni devrimci durumda nasıl örgütlenmeliyiz? Ulusal Komite'nin son toplantısında, büyük Haziran grev dalgalarından beri ülkemizde oluşan yeni devrimci durumu inceledik ve parti faaliyeti ile örgütünü bu yeni duruma uyarlamak için bir dizi karar aldık. Kabul edilen kararların, sadece şekli

Sınıf, parti ve önderlik

Bu yazı Troçki öldürüldüğü gün masasının üzerinde bulunan tamamlanmamış iki makaleden biridir. Türkçeye Nail Satlıgan tarafından, Troçki’nin İspanya devrimi üzerine yazılarının derlendiği "The Spanish Revolution" (1931-39), Pathfinder Press, NewYork, başlıklı kitaptaki metinden çevrilmiştir.