Bulunduğunuz Kategori

Ekonomi Politik

Sanayi üzerine tezler

Rus Komünist Partisi’nin Nisan 1923’te yapılan On İkinci Kongresi’ne sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. The Labour Monthly, Temmuz ve Ağustos 1923, Cilt. 5, No.1 ve 2, 162 Buckingham Palace Road, London - Communist Party of Great Britain. *** 1.) Sanayinin sosyalist yapıdaki genel rolü

Yeni Ekonomi Modeli ve Türk kapitalizminin krizi

2021 yılı boyunca yazdığımız tüm yazılarda enflasyonun giderek hızlanan bir oranda artığını ve toplumun üzerine çöken bir enkaz haline geleceğini defalarca söylemiştik. Resmî olmayan yıllık enflasyonun Enflasyon Araştırma Grubu’na göre %82,8, Steve Hanke gibi tanınmış iktisatçılara göre ise %103

Çin ve küresel enerji krizi

Bugünlerde Çin ve Avrupa'da yaşanan enerji kıtlığı dünyanın geri kalanına da yayılacak gibi görünüyor. Lübnan'da ülke genelinde günlerce süren bir elektrik kesintisi yaşandı. Buna koşut olarak dünya çapında doğal gaz, petrol, kömür ve genel olarak hammaddelerin piyasa fiyatlarında bir artış

Dünya ekonomisinde büyük tahribat

Covid-19 salgını Şubat sonuna doğru pandemi halini aldı. Ağustos ortası itibarıyla salgının dünya ölçeğinde hızlanarak yayıldığı görülüyor. Birçok ülkenin, sağlık sistemlerini önceki on yıllarda neoliberal politikalarla özelleştirerek kamusal sağlık altyapılarını özel sermaye lehine tahrip etmiş

Dış borcun reddi: Neden ve nasıl?

Türkiye ekonomisi yere çakıldıkça, Erdoğan dönüp dolaşıp iki hikâyeyi ısrarla anlatmaya koyuluyor. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi anlatmayı pek sevdiği bu hikâyeler, içinden geçtiğimiz eşi görülmedik ekonomik yıkım altında yeniden gündemde. Bu hikâyelerden ilki, Türkiye’nin AKP öncesinde

COVID-19 salgını, dünya ekonomisi ve Türkiye

Dünya ekonomisi 2008 yılından beri yapısal bir kriz içinde olsa da bu krizin gidişatı zikzaklı ilerledi. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu krizin, 2020 yılına gelindiğinde dünya genelinde aşılamadığı görüldü. Fakat herkesin dilinde -Covid19 salgını henüz peyda olmamışken- 2020’nin küresel

Burjuva toplumunda paranın gücü

Aşağıdaki yazı Eren Koçer tarafından çevrilmiştir. *** İnsanın duyguları, tutkuları, vb. yalnızca dar anlamda antropolojik tanımlamalar olarak kalmayıp da, aynı zamanda insan yaradılışının gerçekten varlıkbilimsel (ontolojik) olumlamalarıysa ve yalnızca nesneyi duyularıyla algıladıkları için