Ekim dersleri hala güncel

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır.Çeviri: Kaan GündeşMercedes Petit, İUB-DE’nin Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un (IS)

Kadınlar ve Ekim Devrimi

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır.Çeviri: Kaan GündeşMercedes Petit, İUB-DE’nin Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un (IS)

Lenin’in gelişi

Yazar: Nikholas SukhanovÇeviri: Selahattin ErenAşağıda okuyucularımızla, Nikholas Sukhanov’un, Ekim Devrimi’ne giden tarihsel süreçte Lenin’in, kendi partisine sürekli devrim perspektifini benimsetmek için nasıl bir faaliyete giriştiğini ve bunu nasıl başardığını anlatan bireysel

Ekim Devrimi’ne giden yol

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır.Çeviri: Kaan GündeşMercedes Petit, İUB-DE’nin Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un (IS)