Yeni Ekonomi Modeli ve Türk kapitalizminin krizi

2021 yılı boyunca yazdığımız tüm yazılarda enflasyonun giderek hızlanan bir oranda artığını ve toplumun üzerine çöken bir enkaz haline geleceğini defalarca söylemiştik. Resmî olmayan yıllık enflasyonun Enflasyon Araştırma Grubu’na göre %82,8, Steve Hanke gibi tanınmış iktisatçılara göre ise %103

Ekim’le açılan uluslararası sosyalist devrim çağı

Aşağıda okuyucularımızla Nahuel Moreno’nun 1984 yılının Ocak ayında hazırladığı Yirminci Yüzyıl Devrimleri (Las revoluciones del siglo XX) kitabının altıncı bölümünü, Ekim Devrimi’nin yıldönümü vesilesiyle paylaşıyoruz. Moreno’nun bu kitabı Devrimci Marksizm ve 20. Yüzyıl Dersleri başlığıyla

Rus Devrimi’ni savunurken

1932 sonbaharında, bir Danimarkalı sosyal demokrat öğrenci grubu, Rus Devrimi’nin on beşinci yıldönümü konulu bir konuşma yapmak üzere Troçki’yi Kopenhag’a davet etti. Konuşma, 27 Kasım 1932’de yaklaşık 2 bin kişilik bir dinleyici kitlesi önünde yapıldı. Bu konuşma, Troçki’nin on bir yıllık son

Neden başka bir Ekim Devrimi olmadı?

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır.***Ekim Devrimi’nden bu yana 100 yıl geçti ve ama benzeri başka bir zafer daha

Ekim dersleri hala güncel

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır.Çeviri: Kaan GündeşMercedes Petit, İUB-DE’nin Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un (IS)