Yayın İlkelerimiz

Troçkist’in en önemli hedeflerinden biri, devrimci Marksizm’i savunmak, bu doğrultuda gerçek devrimcilerle iletişimi ve tartışmayı sürdürmek. Ve tabii buna bağlı olarak da devrimci proleter programı geliştirmek, onu mücadeleci öncülere iletmek, bunu onlarla tartışmak ve devrimci partinin inşasını sürdürmek.

Bu anlamda Troçkist, doğası gereği devrimci Marksist teoriyi yaymak, analizler geliştirmek ve politik tartışmayı derinleştirmek için tasarlanmış bir alan. Dahası, belirli ilkelere uymak kaydıyla üretmek, eleştirmek ve tartışmak isteyen herkese açık bir alan.

Yeter ki bir ırkın diğerinden üstün olduğunu savunanlar, cinsiyetçiler, mülk sahibi sınıfların, liberalizmin, karşıdevrimci, sınıf işbirlikçi ve bürokratik akımların destekçileri, diyalektik ve tarihsel materyalist yönteme burun kıvıranlar, idealist, dinsel, metafizik, ezoterik ve komplocu yorumcular bizden uzak dursunlar.

Göğü fethe çıkan Paris komünarlarından, Marx ve Engels’ten, Iskra’dan, Bolşeviklerden, Kızıl Ekim’den, Lenin ve Troçki’den, kadınların kurtuluş mücadelesinden, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan yeni bir dünya özleminden ilham alıyorsanız doğru yerdesiniz.

Ürettiklerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız ve sitemizde yayımlanmasını diliyorsanız:

  • Metinleriniz minimum 10.000 karakter sınırında olmalı ve metindeki argümanlarınız mutlaka dipnot, kaynak, bibliyografya benzeri araçlarla desteklenmelidir.
  • Metinleriniz, .doc ya da .docx formatında tarafımıza e-posta aracılığıyla iletilmelidir.
  • Dil bilgisi ve yazım kuralları için kaynağımız Ömer Asım Aksoy’un Ana Yazım Kılavuzu’dur.
  • Makaleler, trockist.dergi@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.