Bulunduğunuz Kategori

Politika

Bir, iki, üç; daha fazla El Aksa Tufanı

Aşağıdaki metin ilk olarak İşçi Demokrasisi Partisi İletişim Bülteni'nin 17 Kasım 2023 tarihli 112. sayısında yayımlanmış ve 19 Kasım 2023 tarihli İşçi Demokrasisi Partisi Uluslararası Konferansı için hazırlanmıştır. *** Bir, iki, üç; daha fazla El Aksa Tufanı Siyonizme ve emperyalizme

7 Ekim 2023 dünya tarihini nasıl değiştirdi?

Aşağıdaki metin, İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal'in (İUB-DE) yaklaşan Sekizinci Dünya Kongresi'nin İç Tartışma Bülteni için hazırlanmış ve kongre tartışmaları kapsamında, ilk olarak bu bültende yayımlanmıştır. *** 1.) Filistin’deki silahlı ayaklanma dünyanın her

Rejim, işçi sınıfı ve önderlik

Türkiye Troçkizminin kurucu önderlerinden, Türkiye’de Morenist akımın, İşçi Cephesi’nin ve İşçi Demokrasisi Partisi’nin kurucularından, İDP merkez komite üyesi ve Troçkist'in yazı kurulu üyesi Muhittin Karkın’ı 24 Haziran günü ani ve beklenmedik bir şekilde kaybettik. Muhittin yoldaş aşağıdaki

CST neden PSOL ile yollarını ayırıyor?

"Programatik temelimiz tek bir ilkeye dayanmaktadır: İşçilerin ve ezilenlerin siyasi bağımsızlığının korunması. Sınıf uzlaşmasını teşvik etmek için yeni bir parti kurmuyoruz. Bir alternatif inşa etmek için kurduğumuz ittifaklar, emekçi halkın tüm kesimleri arasında birlik sağlamaya çalışıyor

Lenin’de seçim politikaları ve taktikleri

Aşağıda okuyucularımızla İşçi Demokrasisi Partisi’nin 2023 Mart ayında gerçekleştirdiği Parti Meclisi’nde yapılan eğitimin ikinci bölümünün metnini paylaşıyoruz. Lenin 1905 devrimi öncesinde kendisini iki sorunun incelenmesine ve uygulamasına vakfetmiştir. Birincisi, Rus Sosyal demokrat

Marx ve Engels’te seçim politikaları ve taktikleri

Aşağıda okuyucularımızla İşçi Demokrasisi Partisi’nin 2023 Mart ayında gerçekleştirdiği Parti Meclisi'nde yapılan eğitimin ilk bölümünün metnini paylaşıyoruz. *** Devrimci Marksist partinin inşası burjuva toplumu içinde gelişen pek çok dinamik içinde gerçekleşiyor. Sınıf mücadeleleri içinde

6 Şubat depremleri üzerine

1.) 6 Şubat depremleri Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerin de sınıflar mücadelesini, toplumsal yapısını, siyasal dengelerini, ekonomik göstergelerini, demografik hareketlerini, rejimlerin işleyiş biçimlerini orta ve uzun vadede derinden etkileyecektir. Bu deprem, sadece doğal bir afet değil, tıpkı

Seçimler yaklaşırken rejim, sınıf ve sol

Türkiye’nin girmekte olduğu dönem, herhangi bir seçim sürecinin olağan gelgitleri ve gerilimleri ile belirlenmeyecek. Söz konusu olan, rejimin bizzat kendisinin, hayatları rejime bağlı olan siyasi kadrolar ile siyasi polisin ve paramiliterlerin, rejimin ayakta kalmasında yaşamsal ekonomik çıkarları

İşçi sınıfını bekleyen tehditler ve seçenekler

Başta proletarya, tüm emekçi yoksul halk iki ucu keskin bir kılıcın tehditi altında. Seçim havasına girildiği bu ortamda, anketlerde önde gösterilen iki burjuva blok (Cumhur ve Millet ittifakları) vaatlerini ve önerilerini açıkladıkça tehdidin içeriği ve boyutları netleşiyor. Cumhurbaşkanının