Bulunduğunuz Kategori

Politika

İspanya ve Meksika: Reformist iktidarların bir bilançosu (I)

Pandemiyle birlikte ekonomik krizin geldiği boyut, dünya ölçeğinde kitlesel işten çıkarmaları, işsizliği, açlığı ve sefaleti artırdı; ücretleri eritti, hayat ve çalışma koşullarını ağırlaştırdı; zaten yüksek olan hane, özel ve kamu borç miktarlarını ise katladı. İçinden geçmekte olduğumuz bu derin

Kriz, pandemi ve işsizlik: Nasıl bir çıkış?

İşsizlik ve temel bir yaşam gelirinden yoksunluk, küresel ölçekte emekçilerin yüzleştiği en temel sorunların başında geliyor. Pandemi bu sorunu daha da derinleştirdi, ama pandemi öncesinde de tablo zaten oldukça vahimdi. Covid-19 salgınının bir pandemi haline gelmesinden hemen önce, Ocak 2020’de

Afrika bloğu dış borcun ödenmesine karşı

Yazar: Simon Rodríguez Porras (İUB-DE önderliği üyesi)Çeviri: Selahattin Eren***Salgının tetiklediği ekonomik ve toplumsal kriz koşullarında Afrika yönetimleri, dış borçların ödenmesine karşı ilk kez ortak bir tutum aldılar. Birçok kapitalist diktatörlüğü içinde barındıran ve daha