Bulunduğunuz Kategori

Dosyalar

Devrimci parti inşasının ilksel evreleri üzerine

“Proletaryanın şimdiki yaşamsal görevi, dünyayı yeniden yorumlamak değil ama tepeden tırnağa yeniden kurmaktır.”- Lev Troçki, 1940.1.) Devrimci parti sorunu bugün negatif bir biçimde, yani yokluğuyla insanlığın bütün sosyal, organik ve kültürel sorunlarına içkin olan biricik sorundur. Gıda

Venezuela: Rehin alınmış bir ülke

Yazar: Simón RodríguezÇeviri: Sena Aydın16 Nisan 2019Simón RodríguezVenezuelalı Marksist Simón Rodríguez, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'nin (PSL) önderlerinden biri ve enternasyonalist bir militandır. Aynı zamanda Miguel Sorans ile birlikte ¿Por qué fracasó el chavismo? Un balance

Tarihsel bir yenilgi: Kadının ev-içi emeği

GirişKadın emeğini konu edinen birçok araştırmada, bu emeğin, ya sadece emek pazarındaki durumuna bakılarak bir analiz geliştirilir ya da ataerkilliğe ve buradan izler taşıyan kültürel pratiklere odaklanılır. Oysa, bizzat kadının, “ikinci cins” olma durumunu var eden ve besleyen de,

Kapitalizm ve kadın ücretli emeği

Kapitalist sistem, üretici güçlerde öncülüne kıyasla yarattığı gelişmeye rağmen kadının özgürleşmesi iddiasının çok gerisinde kalmıştır. Bu sistemle ataerkil yapı yalnızca miras alınmakla kalınmamış; canlı tutulmuş, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kapitalist üretim ilişkileri ile eklemlenmesi yolu

Emperyalizmin son dönem dünya politikaları

GirişMarksizm, kendi kurucularının da belirttiği üzere, salt bir analiz yöntemi değildir. Her ne kadar Avro-komünizm benzeri kimi akımlar Marksizmi sadece bir analiz etme aracı olarak ele alıp onu sakat bıraksalar da, Marksizm aynı zamanda gerçekliği devrimci bir tarzda dönüştürebilecek