Bulunduğunuz Kategori

Emperyalizm

Leninist emperyalizm teorisi

Emperyalizm konusu, sol hareket içinde her zaman en tartışmalı konulardan biri olduğu gibi, en fazla manipüle edilen konuların da belki en başında gelmektedir. Emperyalizm teorileri ilk kez, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, dünya kapitalizminde belirginleşen yeni eğilimleri (tekeller, finans kapital,

Emperyalizmin son dönem dünya politikaları

Giriş Marksizm, kendi kurucularının da belirttiği üzere, salt bir analiz yöntemi değildir. Her ne kadar Avro-komünizm benzeri kimi akımlar Marksizmi sadece bir analiz etme aracı olarak ele alıp onu sakat bıraksalar da, Marksizm aynı zamanda gerçekliği devrimci bir tarzda dönüştürebilecek