Bulunduğunuz Kategori

Alt Emperyalizm

Türkiye “alt emperyalist” mi?

Kapitalizmin “küreselleşmesi”, bir başka deyişle emperyalist sermayenin birikimi ve dolaşımı, malların dünya ölçeğinde üretimi ve pazarlanması önündeki tüm “ulusal” duvarların ABD’nin ekonomik, politik ve askeri gücüyle yıkılması, emperyalizmin ve dünya kapitalist sisteminin tahlili ve tanımı

BRICS “alt emperyalist” mi?

Patrick Bond (Çeviri: Aslı Göymen) BRICS(1), bugün dünyadaki yeni alt emperyalizmin en aşırı mevkilerinden birini arz ediyor. Küresel neoliberalizmi kolaylaştırırken, yeryüzünün ekolojik yıkımını hızlandırıyor ve art-bölge yağmacılığının eşgüdümcüleri olarak hizmet ediyorlar.