Leninizm nedir?

Aşağıdaki metin Lev Troçki'nin 1923 tarihli New Course (Yeni Yol) başlıklı broşüründen çevrilmiştir. Çeviri: Aziz Çetin *** Leninizm kuramsal genişlik ve siyasal süreçlerin maddi temellerinin eleştirel analizinden ayrı olarak düşünülemez. Marksist araştırmanın silahı sürekli

Sanayi üzerine tezler

Rus Komünist Partisi’nin Nisan 1923’te yapılan On İkinci Kongresi’ne sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. The Labour Monthly, Temmuz ve Ağustos 1923, Cilt. 5, No.1 ve 2, 162 Buckingham Palace Road, London - Communist Party of Great Britain. *** 1.) Sanayinin sosyalist yapıdaki genel rolü

Ahlak ve devrim

Bu metin Lev Troçki tarafından yazılan Onların Ahlakı, Bizim Ahlakımız adlı eserin Özne Yayınları tarafından yapılan çevirisine bağlı kalınarak trockist.net'e taşınmıştır. Troçki aşağıdaki metni 1938 senesinde kaleme almıştı. *** Liberaller ve radikaller arasında olayların yorumlanmasının

Ukrayna’nın bağımsızlığı ve sekter şaşkınlar

Aşağıda okuyucularımızla, Lev Troçki'nin Socialist Appeal'ın (Sosyalist Çağrı), III. cildinin 70. sayısında, 15 Eylül 1939 tarihinde yayımlanan bir makalesini paylaşıyoruz. Makalenin ikinci kısmı, yine Socialist Appeal'ın III. cildinin 71. sayısında, 18 Eylül 1939 tarihinde yayımlanmıştır.

Ukrayna sorunu

Aşağıda okuyucularımızla paylaştığımız metin 22 Nisan 1939’da Lev Troçki tarafından kaleme alındı ve ilk kez Socialist Appeal (Sosyalist Çağrı) gazetesinin 9 Mayıs 1939 tarihli 3. cildinin, 39. sayısında yayımlandı. Troçki'nin makalesi Türkçe'ye ilk defa çevrilmiştir. Büyük Marksist ustamız

Rus Devrimi’ni savunurken

1932 sonbaharında, bir Danimarkalı sosyal demokrat öğrenci grubu, Rus Devrimi’nin on beşinci yıldönümü konulu bir konuşma yapmak üzere Troçki’yi Kopenhag’a davet etti. Konuşma, 27 Kasım 1932’de yaklaşık 2 bin kişilik bir dinleyici kitlesi önünde yapıldı. Bu konuşma, Troçki’nin on bir yıllık son

Fransa için bir eylem programı (1934)

Çeviri: Kaan Gündeş Fransa için bir eylem programı ilk olarak La Verité’nin (Gerçek) Haziran 1934 tarihli sayısında, daha sonra Fourth International’ın (Dördüncü Enternasyonal) Ekim 1942 tarihli sayısında yayımlandı. La Verité, Fransa’da faaliyet gösteren Komünist Birlik’in yayın organıydı. Bu

Amerika komünist olursa

Tarih: 17 Ağustos 1934Çeviri: Marksist Tutum İçinde yaşadığınız kapitalist toplumsal düzenin çözemediği zorluklar ve sorunlar sonucu Amerika komünist olursa şunu fark edecektir ki, komünizm tahammül edilmez bir bürokratik zorbalık ve bireylerin sıkı disiplin altına sokulması olmak ne kelime,

Lenin, Marx’ı nasıl çalışırdı?

Aşağıdaki metin Yazın Yayıncılık'ın bastığı ve Troçki'nin kaleme almış olduğu Lenin'in Gençliği kitabından alınmıştır. *** Leon Troçki, ne yazık ki tamamlayamadığı Lenin biyografisine yıllarını ayırmıştır. Bununla birlikte, Lenin’in gençlik yılları ile ilgili bölümleri bitirebilmiştir ve

Sınıf, parti ve önderlik

Bu yazı Troçki öldürüldüğü gün masasının üzerinde bulunan tamamlanmamış iki makaleden biridir. Türkçeye Nail Satlıgan tarafından, Troçki’nin İspanya devrimi üzerine yazılarının derlendiği "The Spanish Revolution" (1931-39), Pathfinder Press, NewYork, başlıklı kitaptaki metinden çevrilmiştir.

Katalonya’da ulusal sorun

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır. *** 23 Nisan 1931 - Katalan Federasyonu(1)  Katalan Federasyonu, tün İspanya genelinde faaliyet gösteren komünist örgütlenmelerde yer alabilmek için çaba göstermek zorunda. Katalonya’nın bir öncü konumunda bulunduğu doğrudur. Ancak eğer bu

Ekonomik kriz üzerine

Sınai kriz  Geçen yüzyılın sonları ve bu yüzyılın başları, kapitalizm tarafından öylesi ezici bir ilerlemeyle damgalandı ki, çevrimsel krizler artık “rastlantısal” sıkıntılardan öte bir şey olarak görülmüyordu. Hemen hemen evrensel olan kapitalist iyimserlik yılları boyunca, Marx’ı eleştirenler,