Bulunduğunuz Kategori

Kadın

Kadınlar ve Ekim Devrimi

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır. Çeviri: Kaan Gündeş Mercedes Petit, İUB-DE’nin Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un (IS)

Tarihsel bir yenilgi: Kadının ev-içi emeği

Giriş Kadın emeğini konu edinen birçok araştırmada, bu emeğin, ya sadece emek pazarındaki durumuna bakılarak bir analiz geliştirilir ya da ataerkilliğe ve buradan izler taşıyan kültürel pratiklere odaklanılır. Oysa, bizzat kadının, “ikinci cins” olma durumunu var eden ve besleyen de,

Kapitalizm ve kadın ücretli emeği

Kapitalist sistem, üretici güçlerde öncülüne kıyasla yarattığı gelişmeye rağmen kadının özgürleşmesi iddiasının çok gerisinde kalmıştır. Bu sistemle ataerkil yapı yalnızca miras alınmakla kalınmamış; canlı tutulmuş, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kapitalist üretim ilişkileri ile eklemlenmesi yolu

Namus‘lu’ sistemler, namus‘suz’ kadınlar üzerine

Her yıl gerçekleşen namus cinayetlerine ilişkin kesin sayılarla kir yürütmek, maalesef mümkün değil. Çünkü, bu vahşeti olağan kılan ataerkil kapitalist örgütlenme ve zihniyet, katilleri ve maktulleri yine aynı olağanlık içinde görünmez kılıyor. Öte yandan, kamuya yansıyan – belgelenen - vakalar

Pakistan’da namus cinayetleri

Tarık Ali Yatakta aldatmanın bedeli her seferinde silahla vurulmak olsaydı, çoğumuz çoktan ölmüş olurduk. Gabriel García Márquez’in Gerald Martin tarafından kaleme alınan yeni biyogra sinde, Marquez’in Kırmızı Pazartesi adlı romanının, yazarın arkadaşı olan Cayetano Gentile’nin 1951’de

8 Mart ve kadının kurtuluşu üzerine

Dicle Nadin - Canan Yılmaz 8 Mart; kimi feminist çevrelerce öne çıkarılan Newyorklu tekstil işçisi kadınların kurtuluş mücadelesinin ürünü olan Uluslararası Kadınlar Günü, kimi sosyalist çevrelerce ise New Yorklu kadın tekstil işçilerinin sınıfsal mücadelesiyle kazanılmış Dünya Emekçi Kadınlar

AKP iktidarında kadın cinayetleri

Canan Yılmaz Türkiye’de her gün en az üç kadın sokak ortasında katlediliyor. Bu satırları yazmaya başlamadan önce, “boşanmak için üç yıldır adliye koridorlarını aşındıran 4 çocuk sahibi Arzu Odabaş’ın, ayrı yaşadığı eşine şiddet uygulamaktan 9 ay hapis almasına rağmen para cezasıyla serbest

Neden feministiz?

Isadora No. 16. Mart 2016. Izquierda Socialista’nın (Sosyalist Sol - Arjantin) militanları feminizmi savunur. Çoğu okuyucumuz için bu net bir açıklama olabilir. Ancak diğer yandan, sosyalist bir dünya için mücadele eden solcu bir örgütün böyle bir açıklamayı benimsemesi bazıları için bir

Kapitalizme karşıyız ama patriyarkaya da!

Isadora, 18. sayı, Eylül 2016  Solun patriyarkadan hiç bir şekilde bahsetmedigi şikayetlerini sıklıkla duyuyoruz. Üstelik bir çok sol akımın tehlikeli bir indirgemeciliğe gittiğini gözlemliyoruz. Patriyarka ve kapitalizim arasındaki ilişki nedir? Antikapitalist mücadele