Bulunduğunuz Kategori

Kızıl Ekim

Lenin’in gelişi

Aşağıda okuyucularımızla, Nicolas Sukhanov’un, Ekim Devrimi’ne giden tarihsel süreçte Lenin’in, kendi partisine sürekli devrim perspektifini benimsetmek için nasıl bir faaliyete giriştiğini ve bunu nasıl başardığını anlatan bireysel anılarından bir kesiti paylaşıyoruz. Sukhanov’un bu anısını

Rusya’da sosyalist devrimin zaferi

Rusya’da Çarlık'ın yıkılıp yerine işçi ve köylü sovyetlerinin iktidarının kurulması üzerinden yüz seneyi aşkın bir süre geçti. Bolşevik Parti, işçilerin ve köylülüğün seferberliği üzerinden yükselerek iktidara gelmeyi başarmıştı. Tarihteki ilk muzaffer sosyalist devrim üzerine tartışma, belirleyici

Neden başka bir Ekim Devrimi olmadı?

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal Yürütme Komitesi üyesi Miguel Sorans’ın 1917 Ekim Devrimi'nin yıldönümü dolayısıyla kaleme aldığı yazısını okuyucularımızla paylaşıyoruz.Ekim Devrimi’nden bu yana 100 yıl geçti ve ama benzeri başka bir zafer daha kazanılamadı. Neden? İşçi ve

Rus Devrimi’ni savunurken

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.***27 Kasım 19321932 sonbaharında, bir Danimarkalı sosyal-demokrat öğrenci grubu, Rus Devrimi’nin on beşinci yıldönümü konulu bir konuşma yapmak üzere Troçki’yi Kopenhag’a davet etti. Konuşma, 27 Kasım 1932’de yaklaşık 2 bin kişilik bir