Bulunduğunuz Kategori

Enternasyonalizm

Enternasyonal: Acil bir zorunluluk

Bundan dört yıl önce, Mesafe’nin “Enternasyonal” dosya başlıklı 6. sayısında, “... Enternasyonal’in inşasını da devrimci Marksist akımların ulusal ya da uluslararası ölçekteki birleşmeleri olmadan düşünmek olanaklı değildir. İşçi ve emekçi kitlelerin mücadelelerine sunulacak devrimci program ve

Hangi Enternasyonal?

Türkiye Marksizm'inin tarihsel olarak tartıştığı belli başlı gündemlere göz attığımızda, istisnasız bir biçimde daima eksik bırakılmış olan bir alan, bütün heybetiyle karşımıza çıkar: Enternasyonal. Marksizmin ilkesel öğeleri sayılacak olsa, hiç şüphe yok ki bu maddelerin birçoğunun önüne geçecek

Neden Dördüncü Enternasyonal?

Aşağıda, Nahuel Moreno’nun 1985 yılında LIT-CI’nin ilk Dünya Kongresi’nde yaptığı konuşmanın dökümünü okuyucularımıza sunuyoruz. Dominik MPS’sinden Joaquin yoldaş, beni çok duygulandıran iyi bir belgeyi bize getirdi. Ancak, bu belgeyi okuduğumda çok endişelendiğimi itiraf etmeliyim. Pan y

Dünya partisi üzerine Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). -Politik yaşamının en önemli bölümünü devrimci bir dünya örgütünü inşa etme yolunda harcadığın yoğun çabalarla geçirdin... -Bugüne kadar sürdürmüş olduğum

Dün, bugün: Enternasyonalizm

Bu yazı, 1995 tarihli “Enternasyonal Yönelişimiz” başlıklı metin ve dönemin Enternasyonal Bülten dergisinde yayımlanmış diğer makaleler ile çeşitli belgelerinin Oktay Orhun tarafından derlenip güncellenmesinden meydana gelmiştir. Tarihsel Zorunluluğu Enternasyonalizm, daha ortaya çıkışından