Ekim’le açılan uluslararası sosyalist devrim çağı

Aşağıda okuyucularımızla Nahuel Moreno’nun 1984 yılının Ocak ayında hazırladığı Yirminci Yüzyıl Devrimleri (Las revoluciones del siglo XX) kitabının altıncı bölümünü, Ekim Devrimi’nin yıldönümü vesilesiyle paylaşıyoruz. Moreno’nun bu kitabı Devrimci Marksizm ve 20. Yüzyıl Dersleri başlığıyla

Örgütlenme sorunları

Yeni devrimci durumda nasıl örgütlenmeliyiz? Ulusal Komite'nin son toplantısında, büyük Haziran grev dalgalarından beri ülkemizde oluşan yeni devrimci durumu inceledik ve parti faaliyeti ile örgütünü bu yeni duruma uyarlamak için bir dizi karar aldık. Kabul edilen kararların, sadece şekli

Dünya devrimci durumu

"1985 yılının başında, Moreno'nun Uluslararası İşçi Birliği - Dördüncü Enternasyonalin Dünya Kongresine sunduğu, henüz yayımlanmamış olan sözlü raporundan bir bölümün yazıya dökülmüş halini sunuyoruz. Yayımladığımız bu metin son derece değerlidir, çünkü dünya durumunu neden devrimci olarak

Militanlık ve günlük yaşam üzerine Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal ile Arjantin’deki MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) kurucusu olan Moreno, devrimci Marksizm’in, Ortodoks

“Bugün Troçkist olmak”

Genel olarak söylenecek olursa, Troçkist olmak sosyalizmin, Marksizmin ilkelerini savunmak demektir. Gerçekten Marksist olmanın ne anlama geldiğinden başlayalım. Mao ya da Stalin'e yapılmış olduğu gibi bir kült yaratmak durumunda olamayız. Troçkist olmak, Troçki'nin her yazdığını ya da her

Şubat Devrimleri ve Kurucu Meclis üzerine

Tez 15 – Hiçbir Ekim Devriminin Gerçekleşmediği Aşama: Şubat Devrimleri Aşaması Rus Ekim Devrimi’nden sonra ne muzaffer olan ne de yenilgiye uğrayan bir Ekim devrimi daha gerçekleşmedi; bu, tüm tahminlerimize karşıt bir durumdur. İkinci Dünya Savaşı sonrası, tarihin gördüğü en devrimci aşama

Neden Dördüncü Enternasyonal?

Aşağıda, Nahuel Moreno’nun 1985 yılında LIT-CI’nin ilk Dünya Kongresi’nde yaptığı konuşmanın dökümünü okuyucularımıza sunuyoruz. Dominik MPS’sinden Joaquin yoldaş, beni çok duygulandıran iyi bir belgeyi bize getirdi. Ancak, bu belgeyi okuduğumda çok endişelendiğimi itiraf etmeliyim. Pan y

Dünya partisi üzerine Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). -Politik yaşamının en önemli bölümünü devrimci bir dünya örgütünü inşa etme yolunda harcadığın yoğun çabalarla geçirdin... -Bugüne kadar sürdürmüş olduğum

Devrimci parti üzerine Nahuel Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal ile Arjantin’deki MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) kurucusu olan Moreno, devrimci Marksizm’in, Ortodoks

Partinin politikleştirilmesi

Okurlarımızla paylaştığımız bu metin, Dördüncü Enternasyonal’in başlıca önderlerinden Arjantinli devrimci Nahuel Moreno’nun (1924-1987) büyük önem atfettiği bir konuyla “partinin politikleştirilmesi” sorunuyla ilişkili. Metin, temel olarak 1984 yılında Arjantin partisinin faaliyetler raporuna

Vietnam ulusal kurtuluş savaşı ve tarım devrimi

Vietnam Devrimi Kasım 1955’te başladı. Mayıs 1975’te, Amerikan emperyalizmi, Vietcong’un ve bütün Vietnam halkının direnişi tarafından Vietnam’da yenilgiye uğratıldı. Bu yenilgiden önce 1967’de, Arjantinli Troçkist  önder Nahuel Moreno, Çin ve Hindiçin Devrimleri kitabını yazarak dünyayı değiştiren

Fidel neden gizlice Reagan ile pazarlık yapıyor?

Aşağıda okuyucularımızla, Latin Amerikalı Troçkist işçi önderi Nahuel Moreno’nun, Fidel Castro’nun Küba devriminin ideallerine ihanet ederek ABD emperyalizmiyle gizlice pazarlık masasına oturmuş olmasına ilişkin kaleme almış olduğu bir makaleyi paylaşıyoruz. Business Week dergisi, 22

Nazizm, Apartheid ve Siyonizm üzerine

1985’te gazeteciler Raul Tuny ve Daniel Zadunaisky’in Arjantinli Troçkist önder Nahuel Moreno (1924-1987) ile gerçekleştirdikleri söyleşiyi okuyucularımızla paylaşıyoruz. Sizce kapitalizm 300-400 yıl, hatta daha fazla yaşayabilir mi? Kapitalizm dönüşebilir ve yeni bir sömürü biçimine

Filistin sloganlarımız üzerine Şili partisine mektup

Şilili yoldaşın mektubunun ve Nahuel Moreno'nun cevabının çevirisinde Uluslararası Postacı dergisinin 1982 Eylül tarihli Yıl 1, 8 numaralı sayısında yayımlanan İspanyolca orijinal versiyonları baz alınmıştır. Şilili Bir Yoldaşın Mektubu Sevgili yoldaşlar, Bu mektubun amacı, Filistin’e dair