V. I. Lenin: “Troçki binlerce kez haklıydı”

Lenin aşağıdaki konuşmasını 17 Haziran 1921’de, Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi’nde yaptı. Bu konuşmayı, Troçki’nin Fransız komünist hareketinin içinde yaşanan aşırı sol hatalara dair uyarıcı konuşması ve Macar komünist Béla Kun’un cevabı takip etti.Lenin’in aşağıda paylaştığımız

Lenin’in Hegel defterlerinden seçkiler

Aşağıda okuyucularımızla, Alman filozof G. W. F. Hegel'in doğumunun 250. yılının anısına, Vladimir İ. Lenin'in Hegel çalışmalarından bir seçki paylaşıyoruz.İlk iki paragrafın yazım tarihi Eylül-Aralık 1914’tür ve ilk kez 1929’da yayımlanmıştır. Seçkinin geri kalanı 1915’te yazılmıştır ve ilk

Devlet üzerine

Aşağıda Lenin’in 11 Temmuz 1919’da Sverdlov Üniversitesi’nde devlet üzerine verdiği bir dersin metnini okuyucularımızla paylaşıyoruz. Metnin Türkçe çevirisi, Vahap Erdoğdu tarafından yapılmış ve “Marks-Engels-Marksizm” içinde yayınlanmıştır. (Sol Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 1990, -Birinci

Yakov Sverdlov’un anısına

18 Mart 1919Yoldaşlar, bugün, bütün ülkelerin işçileri Paris Komünü’nün kahramanca doğuşunu ve acı sonunu anarken, Yakov Mihayloviç Sverdlov’u toprağa veriyoruz. Sverdlov yoldaş, devrimimiz boyunca ve devrimimizin kazandığı zaferlerde, proletarya devriminin temel ve en önemli özelliklerini

Marksizmin tarihsel gelişmesinin bazı özellikleri

Aralık 1910Bizim öğretimiz -demiştir Engels, kendini ve ünlü dostunu kastederek- bir dogma değil, bir eylem kılavuzudur. Bu klasik tümce, Marksizmin çok sık gözden kaçırılan bu yönünü, dikkat çekici bir güç ve anlatımla vurgulamaktadır.Ve bu yönü gözden kaçınırsak, Marksizmi tek-yanlı,

1 Mayıs

Nisan 1904Yoldaş işçiler! 1 Mayıs geliyor, bütün ülkelerin işçilerinin sınıf-bilinçli bir hayata uyanışlarını, insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelelerindeki dayanışmalarını, emekçi milyonların açlık, yoksulluk ve aşağılanmadan kurtulmak için yürüttükleri