Manifesto’nun 1872 Almanca baskısına önsöz

O dönemin koşullarında elbet ancak gizli olabilen ve uluslararası işçi birliği olan Komünistler Birliği, 1847 Kasımında Londra'da toplanan kongresinde, metinde imzası bulunanları, kamuoyuna sunulmak üzere ayrıntılı bir teorik ve pratik parti programı hazırlamakla görevlendirdi. Şubat Devriminden

Komünist Parti Manifestosu

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/index.htm adresinden alınmıştır. *** Karl Marx ve Friedrich Engels (1848) Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti. Avrupa'nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün avı için ittifak halindeler, Papa ile

Feuerbach üzerine tezler

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1845/tezler.htm adresinden alınmıştır. *** 1845 ilkyazında Marx, tarafından yazılmıştır. Özgün basımı Engels tarafından 1888'de, kendi yazdığı Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu'nun, ayrı basımının Ek'inde yayımlanmıştır.

Burjuva toplumunda paranın gücü

Aşağıdaki yazı Eren Koçer tarafından çevrilmiştir. *** İnsanın duyguları, tutkuları, vb. yalnızca dar anlamda antropolojik tanımlamalar olarak kalmayıp da, aynı zamanda insan yaradılışının gerçekten varlıkbilimsel (ontolojik) olumlamalarıysa ve yalnızca nesneyi duyularıyla algıladıkları için