Bulunduğunuz Kategori

Genel

Amerika komünist olursa

Tarih: 17 Ağustos 1934Çeviri: Marksist Tutum İçinde yaşadığınız kapitalist toplumsal düzenin çözemediği zorluklar ve sorunlar sonucu Amerika komünist olursa şunu fark edecektir ki, komünizm tahammül edilmez bir bürokratik zorbalık ve bireylerin sıkı disiplin altına sokulması olmak ne kelime,

Lenin, Marx’ı nasıl çalışırdı?

Aşağıdaki metin Yazın Yayıncılık'ın bastığı ve Troçki'nin kaleme almış olduğu Lenin'in Gençliği kitabından alınmıştır. *** Leon Troçki, ne yazık ki tamamlayamadığı Lenin biyografisine yıllarını ayırmıştır. Bununla birlikte, Lenin’in gençlik yılları ile ilgili bölümleri bitirebilmiştir ve

Dünyayı sarsan ayaklanma dalgası

Hong Kong'dan Latin Amerika'ya, Fransız genel grevinden, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya; halk ayaklanmalarının izleri gezegeni ateşe verdi. 2019 yılının başından bu yana, devrimci dalga güçleniyor. 2018 yılının sonunda Fransa'daki Sarı Yelek'lerin müthiş ayaklanması bir ilkörnek olmuştu. 2019

Örgütlenme sorunları

Yeni devrimci durumda nasıl örgütlenmeliyiz? Ulusal Komite'nin son toplantısında, büyük Haziran grev dalgalarından beri ülkemizde oluşan yeni devrimci durumu inceledik ve parti faaliyeti ile örgütünü bu yeni duruma uyarlamak için bir dizi karar aldık. Kabul edilen kararların, sadece şekli

Dünya devrimci durumu

"1985 yılının başında, Moreno'nun Uluslararası İşçi Birliği - Dördüncü Enternasyonalin Dünya Kongresine sunduğu, henüz yayımlanmamış olan sözlü raporundan bir bölümün yazıya dökülmüş halini sunuyoruz. Yayımladığımız bu metin son derece değerlidir, çünkü dünya durumunu neden devrimci olarak

Militanlık ve günlük yaşam üzerine Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal ile Arjantin’deki MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) kurucusu olan Moreno, devrimci Marksizm’in, Ortodoks

Manifesto’nun 1888 İngilizce baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1888 adresinden alınmıştır. *** Manifesto 1848 öncesinin siyasal koşullarında kaçınılmaz olarak gizli örgütlenmiş, başlangıçta sadece Alman sonraları ise uluslararası bir işçi birliği olan Komünistler Birliği'nin platformu

Manifesto’nun 1890 Almanca baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1890 adresinden alınmıştır. *** Daha öncekilerin yazılışından bu yana "Manifesto"nun bir yeni basımını daha yapmak gerekti ve ona ilişkin burada belirtilmesi gereken pek çok şey oldu. Vera Zasuliç'in yaptığı ikinci Rusça