Feodalitenin çöküşü ve burjuvazinin yükselişi

Egemen feodal soyluluğun yabanıl savaşımları, ortaçağı, gürültüleri ile doldururken, tüm Batı Avrupa’da ezilen sınıfların sessiz sedasız çalışması feodal sistemi kemirmişti; bu çalışma, içinde feodal beylere gitgide daha az yer kalan koşulları yaratmıştı. Gerçi, kırda, soylu beyler, hâlâ

Manifesto’nun 1888 İngilizce baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1888 adresinden alınmıştır. *** Manifesto 1848 öncesinin siyasal koşullarında kaçınılmaz olarak gizli örgütlenmiş, başlangıçta sadece Alman sonraları ise uluslararası bir işçi birliği olan Komünistler Birliği'nin platformu

Manifesto’nun 1890 Almanca baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1890 adresinden alınmıştır. *** Daha öncekilerin yazılışından bu yana "Manifesto"nun bir yeni basımını daha yapmak gerekti ve ona ilişkin burada belirtilmesi gereken pek çok şey oldu. Vera Zasuliç'in yaptığı ikinci Rusça

Marx’ın mezarı başında

Aşağıda Marx’ın yakın çalışma arkadaşı ve yoldaşı F. Engels’in 14 Mart 1883 tarihinde, Marx’ın mezarı başında yaptığı konuşmayı okuyucularımız ile paylaşıyoruz. *** 14 Mart günü, öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan düşünürlerin en büyüğü artık düşünmez oldu. Ancak iki dakika yalnız