Feodalitenin çöküşü ve burjuvazinin yükselişi

Egemen feodal soyluluğun yabanıl savaşımları, ortaçağı, gürültüleri ile doldururken, tüm Batı Avrupa’da ezilen sınıfların sessiz sedasız çalışması feodal sistemi kemirmişti; bu çalışma, içinde feodal beylere gitgide daha az yer kalan koşulları yaratmıştı.Gerçi, kırda, soylu beyler, hâlâ

Manifesto’nun 1888 İngilizce baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1888 adresinden alınmıştır.***Manifesto 1848 öncesinin siyasal koşullarında kaçınılmaz olarak gizli örgütlenmiş, başlangıçta sadece Alman sonraları ise uluslararası bir işçi birliği olan Komünistler Birliği'nin platformu

Manifesto’nun 1890 Almanca baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1890 adresinden alınmıştır.***Daha öncekilerin yazılışından bu yana "Manifesto"nun bir yeni basımını daha yapmak gerekti ve ona ilişkin burada belirtilmesi gereken pek çok şey oldu.Vera Zasuliç'in yaptığı ikinci Rusça

Marx’ın mezarı başında – 14 Mart 1883

Aşağıda Marx’ın yakın çalışma arkadaşı ve yoldaşı F. Engels’in Mart 1883 tarihinde, Marx’ın mezarı başında yaptığı konuşmayı okuyucularımız ile paylaşıyoruz. Yazı cafrande.org adresinden alınmıştır.***14 Mart günü, öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan düşünürlerin en büyüğü artık düşünmez