Devrimciler nasıl oluşur?

“Devrimciler nasıl oluşur?” (La Verité. N 4, 1939), muhalafetteki Fransız avukat Maurice Paz’a yazılmıştır (11 Temmuz 1929). Paz, Türkiye’de Troçki’yi ziyaret edip desteklerini sunan ilk kişilerden biriydi. Troçki onu, Fransa’da bir Muhalefet Okulu açılmasının gerekliliğine ikna etmeye çalışıyordu

Programın tamamlanması ve kullanımı

Kaynak: "Devrimci Marksizmde Geçiş Programı Anlayışı", Eleştiri Yayınevi, Devrimci Sosyalizm Dizisi 3, Nisan 1980, İstanbul. *** Troçki: Programın önemi partinin önemi demektir(1). Parti işçi sınıfının öncüsüdür. Parti en bilinçli, en sağlam, en ileri ve en fedakâr unsurlardan yapılan

Troçki’nin vasiyeti

Yüksek (ve giderek artan) tansiyonum yakınlarımı sağlık durumum konusunda aldatıyor. Aktifim ve çalışabiliyorum ancak sonun yakın olduğu aşikâr. Bu satırlar kamuoyuna ölümümden sonra açıklanacak. Burada Stalin ve ajanlarının aptalca ve aşağılık iftiralarını bir kez daha çürütme ihtiyacı

Zamanımızda Marksizm

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır. *** 19 Nisan 1939  Bu kitap, Marx’ın ekonomik öğretisinin temellerini Marx’ın kendi sözleriyle özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, halen hiç kimse emek değer teorisini Marx’tan daha iyi açıklayamamıştır. Kapital’in birinci

Komünist Manifesto’nun doksanıncı yıldönümü

30 Ekim 1937 Komünist Parti Manifestosu’nun yüzyılını doldurmasına on yıl kaldığına inanmak doğrusu çok güç! Dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen bu kitapçık, bugün bile tazeliğiyle bizleri hayretler içinde bırakıyor. En önemli bölümleri sanki dün yazılmış gibi. Hiç kuşku

Bolşevizm mi, Stalinizm mi?

29 Ağustos 1937 Günümüz benzeri gerici dönemler, işçi sınıfını öncüsünden yalıtıp dağıtmakla ve zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda politik düşünceyi çoktandır aşmış olduğu evrelerin gerisine savurarak, hareketin genel ideolojik düzeyinin düşmesine de neden olur. Bu koşullarda öncünün başlıca

Moskova Duruşmaları’na dair

Sevgili dinleyiciler, yoldaşlar ve dostlar! Moskova, tek bir adamın sesinden, niye bu kadar çok korkuyor? Çünkü ben gerçeği, bütün gerçeği biliyorum da ondan. Çünkü benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Çünkü ben, elimde belgeler, olgular, tanıklarla halka açık ve tarafsız bir soruşturma

Bonapartizm ve faşizm

Keskin toplumsal çatışmalar, hızlı politik kaymalar ve durumdaki ani değişmelerle dolu bir dönemde, doğru bir teorik yönlenişin muazzam pratik önemi, en belirgin biçimiyle ortaya çıkar. Böyle dönemlerde, politik kavramlar ve genellemeler hızla eskirler ve yerlerine ya büsbütün yeni kavramların

Savaş ve Dördüncü Enternasyonal

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır. *** 10 Haziran 1934 Felâket boyutundaki ticari, sınai, tarımsal ve finansal bunalım, uluslararası ekonomik ilişkilerdeki kopukluk, insanlığın üretici güçlerinin gerilemesi, sınıfsal ve uluslararası çelişkilerin kaçınılmaz bir şekilde

Dünya ekonomisi üzerine

30 Kasım 1933 Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır ve dünya ekonomisi üzerine Lev Troçki’den alınmış seçme pasajlardan oluşturulmuştur. Pasajşarın ait olduğu metinlerin listesi aşağıdaki gibidir: • Dünya Ekonomik Krizi ve Komünist Enternasyonal’in Yeni Görevleri Üzerine Rapor

Yakov Sverdlov

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır. 13 Mart 1925 Sverdlov’la ancak 1917’de, Birinci Sovyet Kongresinde, Bolşevik fraksiyonun bir oturumunda tanıştım. Sverdlov oturuma başkanlık ediyordu. O günlerde bu olağanüstü adamın gerçek önemini parti içinde tahmin eden pek yoktu. Fakat

“Baştan savma iş yapmayın”

Bu metin Lev Troçki tarafından 29 Mayıs 1923 tarihinde, Kievli yoldaşlara bir mektup olarak kaleme alınmıştır. 31 Mayıs 1923’de Bolşevik Parti resmi yayın organı Pravda’da yayınlanmıştır. Daha sonra Yazın Yayıncılık tarafından basılan, Lev Troçki'nin Gündelik Hayatın Eleştirisi kitabında yer

Luxemburg ile Liebknecht’i anarken

Troçki tarafından Ocak 1919’da, Luxemburg ile Liebknecht’in Alman karşıdevriminin paramiliter çeteleri tarafından öldürülmesi üzerine kaleme alınmış bulunan bir metni paylaşıyoruz. İyi okumalar dileriz. *** Bizi büyük bir acı içinde bırakan iki ağır kayba birden uğradık. Adları sonsuza dek