Bulunduğunuz Kategori

Kızıl Ekim

Kadınlar ve Ekim Devrimi

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır. Çeviri: Kaan Gündeş Mercedes Petit, İUB-DE’nin Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un (IS)

Lenin’in gelişi

Yazar: Nikholas Sukhanov Çeviri: Selahattin Eren Aşağıda okuyucularımızla, Nikholas Sukhanov’un, Ekim Devrimi’ne giden tarihsel süreçte Lenin’in, kendi partisine sürekli devrim perspektifini benimsetmek için nasıl bir faaliyete giriştiğini ve bunu nasıl başardığını anlatan bireysel

Ekim Devrimi’ne giden yol

Bu yazı İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) yayın organı olan International Correspondence’ın (Uluslararası Haberleşme) Temmuz 2017 tarihli özel sayısında yayımlanmıştır. Çeviri: Kaan Gündeş Mercedes Petit, İUB-DE’nin Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol’un (IS)

Rusya’da sosyalist devrimin zaferi

Bu yazı ilk kez, İşçilerin Uluslararası Birliği -- Dördüncü Enternasyonal'in Arjantin seksiyonu olan Sosyalist Sol'un haftalık yayın organı Sosyalist gazetesinde yayımlanmıştır. *** 20. yüzyılın başında Rus Çarlık'ı hem dünyanın en geniş topraklarına sahipti hem de çoğunluğu okuma yazma