Bulunduğunuz Kategori

Leninist Parti

Devrimci parti inşasının ilksel evreleri üzerine

“Proletaryanın şimdiki yaşamsal görevi, dünyayı yeniden yorumlamak değil ama tepeden tırnağa yeniden kurmaktır.”- Lev Troçki, 1940.1.) Devrimci parti sorunu bugün negatif bir biçimde, yani yokluğuyla insanlığın bütün sosyal, organik ve kültürel sorunlarına içkin olan biricik sorundur. Gıda

Nahuel Moreno ve Leninist parti kavrayışı

Geçtiğimiz yıl içinde yayımlanan “Arjantin solunun kurucuları” seçkisinde(1) ele alınan Arjantin işçi hareketinin başlıca on önderi arasında, Nahuel Moreno’nun belirleyici bir yer tutması kuşkusuz son derece önemli. Söz konusu biyografik eserin yazarı kısa ve özlü cümlelerle, “yorulmak bilmez bir

Örgütlenme sorunları

Yeni devrimci durumda nasıl örgütlenmeliyiz?Ulusal Komitenin son toplantısında, büyük Haziran grev dalgalarından beri ülkemizde oluşan yeni devrimci durumu inceledik ve parti faaliyeti ile örgütünü bu yeni duruma uyarlamak için bir dizi karar aldık. Kabul edilen kararların, sadece şekli

Sınıf, parti ve önderlik

Bu yazı Troçki öldürüldüğü gün masasının üzerinde bulunan tamamlanmamış iki makaleden biridir. Türkçeye Nail Satlıgan tarafından, Troçki’nin İspanya devrimi üzerine yazılarının derlendiği "The Spanish Revolution" (1931-39), Pathfinder Press, NewYork, başlıklı kitaptaki metinden çevrilmiştir.

Devrimci parti üzerine Nahuel Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal ile Arjantin’deki MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) kurucusu olan Moreno, devrimci Marksizm’in, Ortodoks

Partinin politikleştirilmesi

Okurlarımızla paylaştığımız bu metin, Dördüncü Enternasyonal’in başlıca önderlerinden Arjantinli devrimci Nahuel Moreno’nun (1924-1987) büyük önem atfettiği bir konuyla “Partinin Politikleştirilmesi” sorunuyla ilişkili. Metin, temel olarak 1984 yılında Arjantin partisinin faaliyetler raporuna