Bulunduğunuz Kategori

Dosyalar

Fransa için bir eylem programı (1934)

Çeviri: Kaan GündeşFransa için bir eylem programı ilk olarak La Verité’nin (Gerçek) Haziran 1934 tarihli sayısında, daha sonra Fourth International’ın (Dördüncü Enternasyonal) Ekim 1942 tarihli sayısında yayımlandı. La Verité, Fransa’da faaliyet gösteren Komünist Birlik’in yayın organıydı. Bu

Leninist partinin tarihsel ve ilkesel temelleri

Aşağıda okuyucularımızla, İşçi Demokrasisi Partisi’nin eğitim seminerleri kapsamında “Devrimci Parti” başlığı altında 5 Temmuz'da yapılan sunumu paylaşıyoruz.***Çoğalan toplumsal yoksunluk, ücretlere, emekli maaşlarına ve toplumsal kazanımlara yönelik aralıksız saldırılar, ırkçılık, salgın

Lübnan devrimci süreci ve olasılıklar

Lübnan’da kapitalist sömürü politikalarına ve mezhepçi rejime karşı 2019 yılının Ekim ayında kitlelerin ayaklanmasıyla başlayan devrimci süreç, COVİD-19 pandemisinin ülkedeki ekonomik krizi daha da derinleştirmesiyle birlikte sürüyor. Lübnanlı emekçilerin devrimci ayaklanması sonucu Saad Hariri

Devrimci Troçkist kimliğimiz

Aşağıdaki metin Temmuz 1995'te kaleme alınmıştır ve tarihî bir doküman olması itibariyle de Troçkist sitesi editöryal ekibi tarafından yayımlanması uygun bulunmuştur. Devrimci Troçkist Kimliğimiz metni, 1991'de dünya sol hareketinin yaşadığı sarsıntılara ve savrulmalara karşı temel