Bulunduğunuz Kategori

Genel

Marx’ın mezarı başında – 14 Mart 1883

Aşağıda Marx’ın yakın çalışma arkadaşı ve yoldaşı F. Engels’in Mart 1883 tarihinde, Marx’ın mezarı başında yaptığı konuşmayı okuyucularımız ile paylaşıyoruz. Yazı cafrande.org adresinden alınmıştır.***14 Mart günü, öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan düşünürlerin en büyüğü artık düşünmez

Zamanımızda Marksizm

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.***19 Nisan 1939 Bu kitap, Marx’ın ekonomik öğretisinin temellerini Marx’ın kendi sözleriyle özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, halen hiç kimse emek değer teorisini Marx’tan daha iyi açıklayamamıştır. Kapital’in birinci

Komünist Manifesto’nun doksanıncı yıldönümü

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.***30 Ekim 1937Komünist Parti Manifestosu’nun yüzyılını doldurmasına on yıl kaldığına inanmak doğrusu çok güç! Dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen bu kitapçık, bugün bile tazeliğiyle bizleri hayretler içinde

Savaş ve Dördüncü Enternasyonal

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.***10 Haziran 1934Felâket boyutundaki ticari, sınai, tarımsal ve finansal bunalım, uluslararası ekonomik ilişkilerdeki kopukluk, insanlığın üretici güçlerinin gerilemesi, sınıfsal ve uluslararası çelişkilerin kaçınılmaz bir şekilde

Dünya ekonomisi üzerine

30 Kasım 1933Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır ve dünya ekonomisi üzerine Lev Troçki’den alınmış seçme pasajlardan oluşturulmuştur. Pasajşarın ait olduğu metinlerin listesi aşağıdaki gibidir:• Dünya Ekonomik Krizi ve Komünist Enternasyonal’in Yeni Görevleri Üzerine Rapor•

Yakov Sverdlov

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.13 Mart 1925Sverdlov’la ancak 1917’de, Birinci Sovyet Kongresinde, Bolşevik fraksiyonun bir oturumunda tanıştım. Sverdlov oturuma başkanlık ediyordu. O günlerde bu olağanüstü adamın gerçek önemini parti içinde tahmin eden pek yoktu. Fakat

“Baştan savma iş yapmayın”

Bu metin Lev Troçki tarafından 29 Mayıs 1923 tarihinde, Kievli yoldaşlara bir mektup olarak kaleme alınmıştır. 31 Mayıs 1923’de Bolşevik Parti resmi yayın organı Pravda’da yayınlanmıştır. Daha sonra Yazın Yayıncılık tarafından basılan, Lev Troçki'nin Gündelik Hayatın Eleştirisi kitabında yer

Devlet üzerine

Aşağıda Lenin’in 11 Temmuz 1919’da Sverdlov Üniversitesi’nde devlet üzerine verdiği bir dersin metnini okuyucularımızla paylaşıyoruz. Metnin Türkçe çevirisi, Vahap Erdoğdu tarafından yapılmış ve “Marks-Engels-Marksizm” içinde yayınlanmıştır. (Sol Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 1990, -Birinci

Yakov Sverdlov’un anısına

18 Mart 1919Yoldaşlar, bugün, bütün ülkelerin işçileri Paris Komünü’nün kahramanca doğuşunu ve acı sonunu anarken, Yakov Mihayloviç Sverdlov’u toprağa veriyoruz. Sverdlov yoldaş, devrimimiz boyunca ve devrimimizin kazandığı zaferlerde, proletarya devriminin temel ve en önemli özelliklerini