Bulunduğunuz Kategori

Genel

Luxemburg ile Liebknecht’i anarken

Troçki tarafından Ocak 1919’da, Luxemburg ile Liebknecht’in Alman karşıdevriminin paramiliter çeteleri tarafından öldürülmesi üzerine kaleme alınmış bulunan bir metni paylaşıyoruz. Bu metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.Bizi büyük bir acı içinde bırakan iki ağır kayba birden uğradık. Adları

Marksizmin tarihsel gelişmesinin bazı özellikleri

Aralık 1910Bizim öğretimiz -demiştir Engels, kendini ve ünlü dostunu kastederek- bir dogma değil, bir eylem kılavuzudur. Bu klasik tümce, Marksizmin çok sık gözden kaçırılan bu yönünü, dikkat çekici bir güç ve anlatımla vurgulamaktadır.Ve bu yönü gözden kaçınırsak, Marksizmi tek-yanlı,

1 Mayıs

Nisan 1904Yoldaş işçiler! 1 Mayıs geliyor, bütün ülkelerin işçilerinin sınıf-bilinçli bir hayata uyanışlarını, insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelelerindeki dayanışmalarını, emekçi milyonların açlık, yoksulluk ve aşağılanmadan kurtulmak için yürüttükleri

Manifesto’nun 1872 Almanca baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1872 adresinden alınmıştır.***O dönemin koşullarında elbet ancak gizli olabilen ve uluslararası işçi birliği olan Komünistler Birliği, 1847 Kasımında Londra'da toplanan kongresinde, metinde imzası bulunanları, kamuoyuna

J. B. Schweizer’e bir mektup: “Proudhon üzerine”

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1865/on-proudhon.htm adresinden alınmıştır.***24 Ocak 1865Kaynak: Marx-Engels: Seçme Yapıtlar Cilt 2, s: 28-36, Birinci Baskı, Sol Yayınları, Temmuz 1977;İlk Basımı: Der Social-Demokrat 16, 17 ve 18. sayıları, 1, 3 ve 5 Şubat 1865;

Komünist Parti Manifestosu

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/index.htm adresinden alınmıştır.***Karl Marx ve Friedrich Engels (1848)Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti. Avrupa'nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün avı için ittifak halindeler, Papa ile

Burjuva toplumunda paranın gücü

Aşağıdaki yazı Eren Koçer tarafından çevrilmiştir.***İnsanın duyguları, tutkuları, vb. yalnızca dar anlamda antropolojik tanımlamalar olarak kalmayıp da, aynı zamanda insan yaradılışının gerçekten varlıkbilimsel (ontolojik) olumlamalarıysa ve yalnızca nesneyi duyularıyla algıladıkları için