Dün, bugün: Enternasyonalizm

Bu yazı, 1995 tarihli “Enternasyonal Yönelişimiz” başlıklı metin ve dönemin Enternasyonal Bülten dergisinde yayımlanmış diğer makaleler ile çeşitli belgelerinin Oktay Orhun tarafından derlenip güncellenmesinden meydana gelmiştir. Tarihsel Zorunluluğu Enternasyonalizm, daha ortaya çıkışından

Ulusal sorun

Abdürrahim Gümüştekin Sorunun Teorik Zemini Ulus bir gerçek olduğu gibi, ulus olup da başka ulus devletlerin mandası, yarısömürgesi ve sömürgesi durumuna düşürülmesi de gerçek bir sorundur. Bu durum, kapitalist emperyalist ve kolonyalist sistemin varlığıyla alâkalıdır. Ulusal kurtuluş

BRICS “alt emperyalist” mi?

Patrick Bond (Çeviri: Aslı Göymen) BRICS(1), bugün dünyadaki yeni alt emperyalizmin en aşırı mevkilerinden birini arz ediyor. Küresel neoliberalizmi kolaylaştırırken, yeryüzünün ekolojik yıkımını hızlandırıyor ve art-bölge yağmacılığının eşgüdümcüleri olarak hizmet ediyorlar.

Libya yol ayrımında

Simon Assaf Ortadoğu'da devrimler, değişmez zannedilen bütün bir bölge boyunca ve kendi çıkarları adına hareket etmekten aciz sayılan insanların müdahalesiyle, bir gök gürültüsü gibi patladı. Devrimlerin tarihe gömüldüğü fikri artık inzivaya çekildi. Gençlerin eylemleri ve protestoların

Arap Devrimi’nin öğrettikleri

Mesafe Tunus’ta başlayan kitle ayaklanması başta Mısır olmak üzere bir dizi başka Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkesine sıçrayarak tüm Arap dünyasında devrimci bir durumun ortaya çıkmasını tetikledi. Ürdün, Yemen, Bahreyn, Cezayir ve Libya’da kitleler asker-polis rejimlerine karşı seferberlik

İran’da yükselen işçi hareketi

Aşağıda Frieda Afary’nin 10 Haziran 2018’de uluslararası bir toplantıda emek aktivistlerine yaptığı sunumun metnini sizlerle paylaşıyoruz. Metin ilk kez Ortadoğulu Sosyalistler İttifakı’nın sitesinde yayımlanmıştır. 28 Kasım 2017’de İran’da başlayan ve daha sonra ulusal çapı daralarak devam eden

“Bütün yaratıkları katledin”: Gazze 2009*

Noam Chomsky 27 Aralık Cumartesi (2008) günü, savunmasız Filistinlilere yönelik son ABD-İsrail saldırısı gerçekleştirildi. İsrail basınına göre saldırı 6 ay öncesinden özenle planlanmıştı. İki unsurdan (askeri harekât ve propaganda) oluşan plan, tasarımı yetersiz ve tanıtımı kötü yapıldığı

Belge: “Bölünmeye karşı!”

İlk kez 30 Eylül 1947’de, Dördüncü Enternasyonal Filistin seksiyonu Devrimci Komünist Birlik’in yayın organı Kol Hamamad’da İbranice yayımlanmıştır.  Birleşmiş Milletler (BM) komitesi üyeleri “anlayışlılık” gösterdi ve “çok kısa sürede mükemmel bir iş gerçekleştirdi.” Yahudi Ajansı temsilcisi