Ta Thu Thau: Vietnamlı Troçkist önder

Ngo Van Xuyet1945 yılında, Tha Thu Thau (Vietnam’daki Fransız sömürge idaresine karşı savaşan büyük bir savaşçı ve Troçkist önder), Ho Chi Minh’in emriyle Stalinistler tarafından vuruldu. Bir başka Vietnamlı Troçkist olan Ngo Van Xuyet’ın yazdığı, Tha Thu Thau’nun kısa biyografisini

Kawa: Devrimimizin temel itici güçleri

Cemil Gündoğan’ın Elazığ Kawa Davasında yaptığı siyasi savunmadan alıntı. (Kawa Davası Savunması ve Kürtlerde Siyasi Savunma Geleneği, Vate Yayınları, 2007, İstanbul.)Sömürgesel devrim teorisinin gelişimini incelerken, Kürdistan’daki devrimin önderliğini üstlenmesi gereken tek sınıfın

Troçki’nin “Sürgün Günlüğü”

Erich FrommStalinizmi ve günümüz komünizmini(1), Devrimci Marksizm'le özdeş ya da onun bir devamı olarak görmek; Marx, Engels, Lenin, Troçki gibi gerçek devrimci figürleri de içine alan bir yanlış anlaşılmaya sebep olmuştur. Sırf insanların, intikamcı katil Stalin ve oportünist Kruschchev’in

Türkiye’de kriz

Şefik SandıkçıKapitalizmin dünya çapında derinleşen krizi Türkiye ekonomisini de temellerinden sarsıyor. Genelde, sermayenin yatay veya dikey yani bölgesel veya teknik anlamda genişlemesinin olanaksızlaştığı bir durum ile karşı karşıyayız. Kapitalistler kâr oranlarındaki düşüşten,

Türk Devrimi

Christian RakovskyChristian Rakovsky bir gazeteci, yazar, diplomat ve tıp doktoru olmanın yanı sıra Balkanlar ve Doğu Avrupa komünist hareketinin tarihsel kurucularındandır.Bulgaristan doğumlu bu Romanya yurttaşı, bölge ülkelerindeki sosyalist örgütlenmelerin temellerini atmış, Fransa ve

Borges, Sabato, Cruyff Castro ve Arjantin Cuntası

Güneş Çelikkol’un bu yazısı Mesele dergisinin Mayıs 2007 tarihli 5. sayısında yayımlanmıştı. İngiltere ile Arjantin arasında yaşanan Malvinas (Falkland) Adaları için yapılan savaşın, Morenocu hareketin Arjantin’deki gelişimi açısından taşıdığı önemi sebebiyle, bu kapsamlı yazıyı sitemize aktardık.

Siyah gücünün temeli / Kara Panterler

ABD’de ırk ayrımcılığının bir kez daha görmezden gelinemeyecek derecede su yüzüne çıktığı bir dönemde, siyahi Marksist örgüt Kara Panterler’in aşağıdaki metnini Eren Koçer, okuyucularımız için çevirdi. Metin, Kara Panterler’in siyahi proletaryaya önerdiği örgütlenme ve politika üretme biçimleri

İspanya’da geçiş dönemi: Bir ihanetin tarihi

Josep LluísFranco’nun öldüğü 1975 yılı ile ilk PSOE (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) hükümetinin kurulduğu 1982 yılları arasında İspanya’da Transicion olarak adlandırılacak bir geçiş dönemi yaşandı. Bu dönem, yeni Monarşik rejimin Franco’nun emriyle işbaşına geçirilen bir kral ve onun

Pakistan’da namus cinayetleri

Tarık AliYatakta aldatmanın bedeli her seferinde silahla vurulmak olsaydı, çoğumuz çoktan ölmüş olurduk. Gabriel García Márquez’in Gerald Martin tarafından kaleme alınan yeni biyogra sinde, Marquez’in Kırmızı Pazartesi adlı romanının, yazarın arkadaşı olan Cayetano Gentile’nin 1951’de

Kapitalizme karşıyız ama patriyarkaya da!

Isadora, 18. sayı, Eylül 2016 Solun patriyarkadan hiç bir şekilde bahsetmedigi şikayetlerini sıklıkla duyuyoruz. Üstelik bir çok sol akımın tehlikeli bir indirgemeciliğe gittiğini gözlemliyoruz. Patriyarka ve kapitalizim arasındaki ilişki nedir? Antikapitalist mücadele

Neden feministiz?

Isadora No. 16. Mart 2016.Izquierda Socialista’nın (Sosyalist Sol - Arjantin) militanları feminizmi savunur. Çoğu okuyucumuz için bu net bir açıklama olabilir. Ancak diğer yandan, sosyalist bir dünya için mücadele eden solcu bir örgütün böyle bir açıklamayı benimsemesi bazıları için bir

Dün, bugün: Enternasyonalizm

Bu yazı, 1995 tarihli “Enternasyonal Yönelişimiz” başlıklı metin ve dönemin Enternasyonal Bülten dergisinde yayımlanmış diğer makaleler ile çeşitli belgelerinin Oktay Orhun tarafından derlenip güncellenmesinden meydana gelmiştir.Tarihsel ZorunluluğuEnternasyonalizm, daha ortaya çıkışından

Ulusal sorun

Abdürrahim GümüştekinSorunun Teorik ZeminiUlus bir gerçek olduğu gibi, ulus olup da başka ulus devletlerin mandası, yarısömürgesi ve sömürgesi durumuna düşürülmesi de gerçek bir sorundur. Bu durum, kapitalist emperyalist ve kolonyalist sistemin varlığıyla alâkalıdır. Ulusal kurtuluş