Bulunduğunuz Kategori

Tarih

Nahuel Moreno ve Marksizm

İlk defa İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal'in Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol'un yayın organı El Socialista'da (Sosyalist) yayımlanmıştır. Yazar: Federico Novo Foti Çeviri: Refik Leyla *** Nahuel Moreno 25 Ocak 1987'de öldü. Troçkizmin 20. yüzyılın ikinci

V. I. Lenin: Rusya-Japonya Savaşı’nda tutumumuz

Aşağıda okuyucularımızla, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Merkez Komitesi’nin 1904’te patlak veren Rusya-Japonya Savaşı üzerine olan deklarasyonu paylaşıyoruz. Bu metin 16 Şubat 1904’te, RSDİP’in Bolşevik fraksiyonunun önderi olan V. İ. Lenin tarafından kaleme alındı ve yine Şubat 1904’te

Nahuel Moreno (1924-1987)

Nahuel Moreno (gerçek adı Hugo Miguel Bressano Capacete) Troçki sonrası Dördüncü Enternasyonal hareketinin başlıca önderlerinden ve Arjantin radikal solunun önemli figürlerinden bir kabul edilmektedir. 40 yılı aşan mücadele hayatında Dördüncü Enternasyonal'in ve çeşitli ülkelerde ulusal partilerin

Feodalitenin çöküşü ve burjuvazinin yükselişi

Egemen feodal soyluluğun yabanıl savaşımları, ortaçağı, gürültüleri ile doldururken, tüm Batı Avrupa’da ezilen sınıfların sessiz sedasız çalışması feodal sistemi kemirmişti; bu çalışma, içinde feodal beylere gitgide daha az yer kalan koşulları yaratmıştı. Gerçi, kırda, soylu beyler, hâlâ

1 Mayıs’ın kökenleri nedir?

Tarih: Şubat 1894 Çeviri: Marksist Tutum *** Bir proleter bayram gününü, sekiz saatlik iş gününü elde etme aracı olarak kullanma düşüncesi ilk kez Avustralya'da doğdu. Avustralyalı işçiler, 1856'da, sekiz saatlik iş günü lehinde gösteriler yaparak, toplantılar ve eğlenceler