Bulunduğunuz Kategori

Devrimci Strateji

Başkanlık rejimi, Türkiye devrimi ve sosyalist strateji

Berat Albayrak’ın istifası, Erdoğan’ın reform sözü veren açıklamaları, Merkez Bankası’nın yeni başkanının piyasaların gönlünü almaya çalışan manevraları ile Adalet Bakanı’nın gözleri bağlı tanrıça Themis’i göreve çağıran söylevleri geniş bir yorumcular kümesi tarafından çocuksu bir umut ve yüzeysel

“Üçüncü Cephe” üzerine

Toplumsal ve politik kutuplaşmanın şiddetlendiği zamanlarda genellikle radikal solda, özellikle de kendini Troçkist olarak adlandıran kimi çevrelerde derhal bir “üçüncü cephe” söylemi oluşmakta. Bu tip kutuplaşmaların genellikle güçlerin ve mücadelelerin farklı iki kutbun çevresinde yoğunlaşması

Devrimci yayının işlevi üzerine

Politik mücadele, devrimci partinin fabrika, mahalle gibi yerel sorunların yanısıra, bizi kuşatan sistemin işleyişine dair bütünlüklü düşünce ve önerilerine insanları ikna etmek anlamını taşır. Bu nedenle temelde ulusal ve uluslararası gerçekliğe yönelik değerlendirmeler üzerinde yükselir.