Komintern’in Dördüncü Kongresi’nin Komünist Enternasyonal’in programı üzerine kararı

Kaynak: “Devrimci Marksizm’de Geçiş Programı Anlayışı”, Eleştiri Yayınevi, Devrimci Sosyalizm Dizisi 3, Nisan 1980, İstanbul.

***

(Aralık 1922)

  1. Tüm taslak programlar incelenmek ve hassas bir biçimde irdelenmek üzere Komünist Enternasyonal’in Yürütme Kurulu’na ya da onun görevlendirdiği bir komisyona sunulacaktır.
  2. Kongre, halen ulusal programları olmayan Komünist Enternasyonal’in ulusal seksiyonlarının programlarını derhal hazırlamaya başlamak ve bu programlarını beşinci Kongre’de onaylanmak üzere, kongreden en az üç ay önce Yürütme Kurulu’na sunmak zorunda olduklarını teyit eder.
  3. Ulusal seksiyonların programları, bu taleplerin yer ve zamanın somut koşullarına bağımlı olduğuna ilişkin gerekli kaydı koyduktan sonra, geçiş talepleri için mücadelenin gerekliliğini açıkça ve kesin olarak belirtmelidirler.
  4. Bütün geçişsel ve kısmî taleplerin teorik temelleri, genel programda açıkça ortaya konulmalıdır. Dördüncü kongre, temel devrimci görevlerin üzerini örtme ya da bunların yerine kısmi taleplerî geçirme çabalarına olduğu kadar, geçiş taleplerinin programa alınmasının oportünizm olarak tanımlanmasını da, kesinlikle mahkum eder.
  5. Genel program, farklı ülkelerin ekonomik ve siyasal yapısındaki temel değişikliklere uygun olarak, ulusal seksiyonların geçiş taleplerinin ana tarihsel tiplerini ortaya koymalıdır; örneğin bir yanda İngiltere, diğer yanda Hindistan.