Dünya devriminin yeni dönemi

Yeni sürecin dünya sınıflar mücadelesindeki kaynakları Lübnan’dan Şili’ye patlak veren yeni kitlesel devrimci seferberliklerin, uluslararası güç ilişkilerinde hangi dinamiklerin neticesinde sosyopolitik olarak mümkün kılınabildiğini kaydetmek önemli. Evet, söz konusu ülkelerdeki kitlelerin,

Anti-Troçkizm, cahillerin sosyalizmidir

“Antisemitizm aptalların sosyalizmidir” deyişi, genel olarak Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucularından, dönemin Marksist hareketinin önder kadrolarından August Bebel’e ithaf edilir. Fransa’da, Yahudi Yüzbaşı Alfred Dreyfus’un casuslukla suçlanarak yargılanması neticesinde kamuoyunun

Devrimci parti inşasının ilksel evreleri üzerine

“Proletaryanın şimdiki yaşamsal görevi, dünyayı yeniden yorumlamak değil ama tepeden tırnağa yeniden kurmaktır.” - Lev Troçki, 1940. 1.) Devrimci parti sorunu bugün negatif bir biçimde, yani yokluğuyla insanlığın bütün sosyal, organik ve kültürel sorunlarına içkin olan biricik sorundur. Gıda

“Hak, hukuk, adalet”: Marksist bir eleştiri denemesi

1.) Saray rejiminin ve onun içerisinde nefes alıp vermeye başladığı ve ardından da revize ettiği anayasa ile bu anayasanın Bonapartist içeriğinin karşısında; söz konusu içeriği olanaklı kılan yasaların belirlediği çerçeveyi verili tek meşruiyet zemini olarak mücadele programının odağı haline

Notre-Dame de Paris yangını: Sosyalizm ve kültür sorunu

“Sanat hiçbir zaman kendine tarihten bağımsız bir sayfa açmamıştır. Savaştan sonra insanlık dönüp kendine baktığında, gelecekle ve Notre Dame’ın kemerlerinde böylesi kusursuz bir ifadeye kavuşan Orta Çağ ile arasındaki tarihsel mesafe hiç kuşkusuz sonsuz ölçüde açılmış olacaktır. Buna rağmen, daha

Hayır, Lenin’in vasiyeti gerçekti: Bir şarlatana cevap

1.) Giriş: Lenin ile Troçki’ye saldırmanın dayanılmaz hafifliği 14 Şubat 2019’da Gazete Duvar, kendi internet sitesinde bir yazı yayımladı. Yazarının Sadık Güleç olduğu yazının başlığı şöyleydi: “Lenin'in 'Stalin vasiyeti' sahte mi?” Hemen göze çarpan bir sorunun tespitiyle başlayalım: Söz

1936 ve 1938 Moskova Mahkemeleri nedir, ne değildir?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde ’36 ve ’38 senelerinde kurulmuş bulunan düzmece mahkemeler, onbinlerce Leninist işçinin ve devrimcinin yargılanıp, ölüme mahkum edildiği davalara tanıklık etti. Davalar boyunca “Troçkist Terörist Blok” benzeri birçok komplocu grubun açığa çıkarıldığı iddia

Troçkizm marjinal, izole veya “başarısız” mıdır?

Troçkizm üzerine, Türkiye’de de çeşitli mecralarda sık sık dile getirilen; ancak negatif bir örnek olarak değil, doğru bir çıkarsama olarak sunulan belli başlı önyargılarla dolu önermeler mevcut. Bu önermeler - önyargılarla dolu olduğunu söylüyor olmamızdan da anlaşılacağı üzere - geneli itibariyle

Venezuela: Chavizm’e karşı Leninizm

Dünya solu içerisinde Chavizm'e dönük olarak temelde iki farklı tutum alındı. Bir siyasal kamp, Chavez’in “21. yüzyıl sosyalizmi” adı altında gerçekleştirdiklerini ve daha da önemlisi politik programını, koşullu veya koşulsuz bir biçimde destekledi. Chavizme verilen bu destek de kendisi içerisinde

Che’nin Marksizm’i ve Maduro’nun kapitalizmi

Her ne kadar birçokları tarafından salt nostaljik bir gerilla figürü olarak anılsa da, Ernesto Che Guevara’nın kendi hayatının ve savaşının iskeletini belirlemiş olan ciddi bir politik-metodolojik Marksist birikimi ve yorumlayışı vardı. Bu yorum, zamanında sadece liberal-burjuva aparatlar

Hangi Enternasyonal?

Türkiye Marksizm'inin tarihsel olarak tartıştığı belli başlı gündemlere göz attığımızda, istisnasız bir biçimde daima eksik bırakılmış olan bir alan, bütün heybetiyle karşımıza çıkar: Enternasyonal. Marksizmin ilkesel öğeleri sayılacak olsa, hiç şüphe yok ki bu maddelerin birçoğunun önüne geçecek

Neoliberalizm, tabiat ve doğal afetler

29.05.2014 Toplumsal üretim süreçleri, özlerine bakıldığında, birçok olgunun yanı sıra, tabiatın düşman kuvvetleriyle girilen mücadelenin de bir ifadesini oluştururlar. Üretici güçlerin gelişimi yönündeki her bir adım, aynı zamanda insan-doğa ilişkisinin rasyonalize edilmesi çabalarında ileriye