İran: Devrime giden Larissa yolu (mu?)

Pers kapitalizminin, 1979 devriminin reaksiyonerleri aracılığıyla kazandığı İslamcı diktatoryal üstyapı, son 30 senedir İran proletaryasını sosyal ve ekonomik bir uçurumun kenarına doğru sürükledi. Bağımsız sendikal ve sınıfsal hareketleri Kur’an’dan alıntılanan ayetler eşliğinde ve polis copunun

Devrimden restorasyona Castro ve Castroculuk

"Kesinlikle yenmemiz gereken uğursuz bir felaket bütün ülkede karşımıza dikilmiştir: Kitlelerin uzaklaşması, dogmatizm, sekterlik. Bunlar yüzünden bürokrasi bizi tehdit ediyordu."Ernesto “Che” Guevara, Nisan 1962, ‘Textes politiques’, sayfa 89.“Latin Amerika'nın tüm bir panoraması

15 Temmuz’u anlamak

Yeni rejim olarak neo-BonapartizmTürkiye’deki yönetim krizinin bütün çelişkilerini kendi kişiliğinde kristalize etmeyi başarmış olan Erdoğan için yeni tarzda bir Bonapartist rejimin inşası, özellikle de15 Temmuz’un ardından, duygusal bir hırs veya politik güce düşkünlük meselesi değil,

Emperyalizmin son dönem dünya politikaları

GirişMarksizm, kendi kurucularının da belirttiği üzere, salt bir analiz yöntemi değildir. Her ne kadar Avro-komünizm benzeri kimi akımlar Marksizmi sadece bir analiz etme aracı olarak ele alıp onu sakat bıraksalar da, Marksizm aynı zamanda gerçekliği devrimci bir tarzda dönüştürebilecek

Suriye’de kim, ne istiyor: 10 soru, 10 cevap

Ağustos 2013Suriye’deki farklı siyasi tutumlar ve başlıca siyasi gruplaşmalar nasıldır?Esad’ın kendi kişiliğinde kristalize olmuş Baas Partisi’nin despotik diktatörlüğü ve bu diktatörlüğün birçok bakanlık koltuğuna yerleşmiş bulunan Stalinist kökenli Suriye Komünist Partisi(SKP). Yanı sıra

Suriye devrimi: 5 soru, 5 cevap

Ağustos 20131.) Suriye’de yaşananlar bir devrim midir, değil midir?Suriye’nin son iki senedir içerisinden geçmekte olduğu sürecin bir devrim olmadığını söyleyen iddiaların etrafında birleştileri üç temel argüman var. Bu argümanları, “devrim, teorik şemalarımıza uymuyor”, “iç savaş çok kanlı