Bulunduğunuz Kategori

Genel

Devlet üzerine

Aşağıda Lenin’in 11 Temmuz 1919’da Sverdlov Üniversitesi’nde devlet üzerine verdiği bir dersin metnini okuyucularımızla paylaşıyoruz. Metnin Türkçe çevirisi, Vahap Erdoğdu tarafından yapılmış ve “Marks-Engels-Marksizm” içinde yayınlanmıştır. (Sol Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 1990, -Birinci

Yakov Sverdlov’un anısına

18 Mart 1919Yoldaşlar, bugün, bütün ülkelerin işçileri Paris Komünü’nün kahramanca doğuşunu ve acı sonunu anarken, Yakov Mihayloviç Sverdlov’u toprağa veriyoruz. Sverdlov yoldaş, devrimimiz boyunca ve devrimimizin kazandığı zaferlerde, proletarya devriminin temel ve en önemli özelliklerini

Luxemburg ile Liebknecht’i anarken

Troçki tarafından Ocak 1919’da, Luxemburg ile Liebknecht’in Alman karşıdevriminin paramiliter çeteleri tarafından öldürülmesi üzerine kaleme alınmış bulunan bir metni paylaşıyoruz. Bu metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.Bizi büyük bir acı içinde bırakan iki ağır kayba birden uğradık. Adları

Marksizmin tarihsel gelişmesinin bazı özellikleri

Aralık 1910Bizim öğretimiz -demiştir Engels, kendini ve ünlü dostunu kastederek- bir dogma değil, bir eylem kılavuzudur. Bu klasik tümce, Marksizmin çok sık gözden kaçırılan bu yönünü, dikkat çekici bir güç ve anlatımla vurgulamaktadır.Ve bu yönü gözden kaçınırsak, Marksizmi tek-yanlı,

1 Mayıs

Nisan 1904Yoldaş işçiler! 1 Mayıs geliyor, bütün ülkelerin işçilerinin sınıf-bilinçli bir hayata uyanışlarını, insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelelerindeki dayanışmalarını, emekçi milyonların açlık, yoksulluk ve aşağılanmadan kurtulmak için yürüttükleri

Komünist Parti Manifestosu

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/index.htm adresinden alınmıştır.***Karl Marx ve Friedrich Engels (1848)Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti. Avrupa'nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün avı için ittifak halindeler, Papa ile