Bulunduğunuz Kategori

Genel

Burjuva toplumunda paranın gücü

Aşağıdaki yazı Eren Koçer tarafından çevrilmiştir.***İnsanın duyguları, tutkuları, vb. yalnızca dar anlamda antropolojik tanımlamalar olarak kalmayıp da, aynı zamanda insan yaradılışının gerçekten varlıkbilimsel (ontolojik) olumlamalarıysa ve yalnızca nesneyi duyularıyla algıladıkları için

J. B. Schweizer’e bir mektup: “Proudhon üzerine”

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1865/on-proudhon.htm adresinden alınmıştır.***24 Ocak 1865Kaynak: Marx-Engels: Seçme Yapıtlar Cilt 2, s: 28-36, Birinci Baskı, Sol Yayınları, Temmuz 1977;İlk Basımı: Der Social-Demokrat 16, 17 ve 18. sayıları, 1, 3 ve 5 Şubat 1865;

Manifesto’nun 1872 Almanca baskısına önsöz

Bu yazı https://www.marxists.org/turkce/m-e/1848/manifest/onsoz.htm#1872 adresinden alınmıştır.***O dönemin koşullarında elbet ancak gizli olabilen ve uluslararası işçi birliği olan Komünistler Birliği, 1847 Kasımında Londra'da toplanan kongresinde, metinde imzası bulunanları, kamuoyuna

Zamanımızda Marksizm

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.***19 Nisan 1939 Bu kitap, Marx’ın ekonomik öğretisinin temellerini Marx’ın kendi sözleriyle özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, halen hiç kimse emek değer teorisini Marx’tan daha iyi açıklayamamıştır. Kapital’in birinci

Komünist Manifesto’nun doksanıncı yıldönümü

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.***30 Ekim 1937Komünist Parti Manifestosu’nun yüzyılını doldurmasına on yıl kaldığına inanmak doğrusu çok güç! Dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen bu kitapçık, bugün bile tazeliğiyle bizleri hayretler içinde

Savaş ve Dördüncü Enternasyonal

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.***10 Haziran 1934Felâket boyutundaki ticari, sınai, tarımsal ve finansal bunalım, uluslararası ekonomik ilişkilerdeki kopukluk, insanlığın üretici güçlerinin gerilemesi, sınıfsal ve uluslararası çelişkilerin kaçınılmaz bir şekilde

Dünya ekonomisi üzerine

30 Kasım 1933Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır ve dünya ekonomisi üzerine Lev Troçki’den alınmış seçme pasajlardan oluşturulmuştur. Pasajşarın ait olduğu metinlerin listesi aşağıdaki gibidir:• Dünya Ekonomik Krizi ve Komünist Enternasyonal’in Yeni Görevleri Üzerine Rapor•

Yakov Sverdlov

Aşağıdaki metin Marksist Tutum'dan alınmıştır.13 Mart 1925Sverdlov’la ancak 1917’de, Birinci Sovyet Kongresinde, Bolşevik fraksiyonun bir oturumunda tanıştım. Sverdlov oturuma başkanlık ediyordu. O günlerde bu olağanüstü adamın gerçek önemini parti içinde tahmin eden pek yoktu. Fakat

“Baştan savma iş yapmayın”

Bu metin Lev Troçki tarafından 29 Mayıs 1923 tarihinde, Kievli yoldaşlara bir mektup olarak kaleme alınmıştır. 31 Mayıs 1923’de Bolşevik Parti resmi yayın organı Pravda’da yayınlanmıştır. Daha sonra Yazın Yayıncılık tarafından basılan, Lev Troçki'nin Gündelik Hayatın Eleştirisi kitabında yer