Bulunduğunuz Kategori

Genel

J. B. Schweizer’e bir mektup: “Proudhon üzerine”

24 Ocak 1865 Kaynak: Marx-Engels: Seçme Yapıtlar Cilt 2, s: 28-36, Birinci Baskı, Sol Yayınları, Temmuz 1977;İlk Basımı: Der Social-Demokrat 16, 17 ve 18. sayıları, 1, 3 ve 5 Şubat 1865; Der Social-Demokrat, 16 Nolu sayısı, 1 Şubat 1865Sayın Bay,Benden Proudhon konusunda ayrıntılı

Manifesto’nun 1872 Almanca baskısına önsöz

O dönemin koşullarında elbet ancak gizli olabilen ve uluslararası işçi birliği olan Komünistler Birliği, 1847 Kasımında Londra'da toplanan kongresinde, metinde imzası bulunanları, kamuoyuna sunulmak üzere ayrıntılı bir teorik ve pratik parti programı hazırlamakla görevlendirdi. Şubat Devriminden

Feuerbach üzerine tezler

1845 ilkyazında Marx, tarafından yazılmıştır. Özgün basımı Engels tarafından 1888'de, kendi yazdığı “Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu”nun, ayrı basımının Ek'inde yayınlanmıştır."Feuerbach Üzerine Tezler", Marx tarafından, kendisine ait tarihsel materyalizm teorisini, esas

Zamanımızda Marksizm

19 Nisan 1939 Bu kitap, Marx’ın ekonomik öğretisinin temellerini Marx’ın kendi sözleriyle özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, halen hiç kimse emek değer teorisini Marx’tan daha iyi açıklayamamıştır. Kapital’in birinci cildinin –Marx’ın tüm ekonomik sisteminin temeli– özeti

Komünist Manifesto’nun doksanıncı yıldönümü

30 Ekim 1937Komünist Parti Manifestosu’nun yüzyılını doldurmasına on yıl kaldığına inanmak doğrusu çok güç! Dünya yazınındaki her şeyden daha üstün bir deha sergileyen bu kitapçık, bugün bile tazeliğiyle bizleri hayretler içinde bırakıyor. En önemli bölümleri sanki dün yazılmış gibi. Hiç kuşku

Savaş ve Dördüncü Enternasyonal

10 Haziran 1934Felâket boyutundaki ticari, sınai, tarımsal ve finansal bunalım, uluslararası ekonomik ilişkilerdeki kopukluk, insanlığın üretici güçlerinin gerilemesi, sınıfsal ve uluslararası çelişkilerin kaçınılmaz bir şekilde keskinleşmesi, kapitalizmin alaca karanlığına işaret etmekte ve

Dünya ekonomisi üzerine

30 Kasım 1933Aşağıdaki metin, dünya ekonomisi üzerine Lev Troçki’den alınmış seçme pasajlardan oluşturulmuştur. Pasajşarın ait olduğu metinlerin listesi aşağıdaki gibidir:• Dünya Ekonomik Krizi ve Komünist Enternasyonal’in Yeni Görevleri Üzerine Rapor• 1921 Tüm-Rusya Konferansında

Yakov Sverdlov

13 Mart 1925Sverdlov’la ancak 1917’de, Birinci Sovyet Kongresinde, Bolşevik fraksiyonun bir oturumunda tanıştım. Sverdlov oturuma başkanlık ediyordu. O günlerde bu olağanüstü adamın gerçek önemini parti içinde tahmin eden pek yoktu. Fakat sonraki birkaç ay içinde Sverdlov kendini tümüyle

“Baştan savma iş yapmayın”

Bu metin Lev Troçki tarafından 29 Mayıs 1923 tarihinde, Kievli yoldaşlara bir mektup olarak kaleme alınmıştır. 31 Mayıs 1923’de Bolşevik Parti resmi yayın organı Pravda’da yayınlanmıştır.Sevgili yoldaşlar,Sizi ilgilendiren kitapların onda birini bile okuyamadığınızdan yakınıyorsunuz. Ve

Ellinci yaş gününde Lenin

Nisan 1920Bu metin ilk kez 23 Nisan 1920’de (devrimden iki buçuk yıl sonra) Pravda gazetesinde yayınlanmıştır. Yazı daha sonra IV. Enternasyonal’in organı “Fourth International” dergisinde 1951 yılında (Ocak – Şubat, cilt 12, No. 1) İngilizce olarak yayınlanmıştır. Bu çeviri, İngilizce sürümden