Bulunduğunuz Kategori

Lev Troçki

Lev Troçki’nin anısına – (Victor Serge)

Yazar: Victor SergeÇeviri: Atakan ÇiftçiAşağıda okuyucularımızla paylaştığımız metin ilk olarak Partisan Review (Partizan Eleştiri) dergisinde, 1943 senesinde yayımlanmıştır. Metnin, çeviri için kullanılan İngilizce versiyonuna www.marxists.org'dan ulaşmak mümkündür. Metin ilk defa

Nasıl yaşandı… – (Natalia Sedova)

Yazar: Natalia SedovaÇeviri: Gizem ErolTroçki’nin hayat arkadaşı Natalia Sedova ile Kasım 1940’ta Meksika’daki Coyoacan’da yapılan bu söyleşi ilk kez 4 Mayıs 1941’de Fourth International (Dördüncü Enternasyonal) dergisinde yayımlanmıştır. Marxists.org sitesinde yer alan söyleşi ilk defa

Troçki ve Bolşevizm – (Nâzım Hikmet)

Yazar: Nâzım HikmetKaynak: Komintern Belgelerinde Nâzım Hikmet, der. Erden Akbulut, İstanbul: TÜSTAV, 2002.Nâzım Hikmet (1902-1963): Türkiyeli komünist şair, romancı ve yazar. Şiirleri elliden fazla dile çevrildi, eserleri birçok ödül aldı. Türkiye şiirinin önde gelen isimlerinden olan

Troçki’nin katlinin tarihsel anlamı ve sonuçları

ITroçki’nin katli basit bir kriminal vaka değil, 20. yüzyılın sınıf hareketini derinden etkilemiş olan politik bir olaydı. Troçki cinayeti, Maocu akımlar arasında gelenekselleşmiş bir yöntem olarak silahlı bir fraksiyon çatışmasının neticesinde can veren Kara Panterlerin kurucusu Huey Newton’ın

1968: Troçki Türkiye’de

Sözünü edeceğimiz, Troçki’nin 1929’da Stalinist bürokrasi tarafından İstanbul’a sürgün edilmesi değil; onun düşüncelerinin Türkiye’de politik içeriğe ve örgütlülüğe kavuşması, bir akım haline gelmesi.Bu ülkede Troçkizm ne 1960’ların sonlarında ne de 1970’lerde herhangi bir sol akımın içinden,