Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcında mıyız?

İlk defa İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’in Correspondencia Internacional (Uluslararası Haberleşme) isimli dergisinin Mart 2022 tarihli 49. sayısında yayımlanmıştır.

Çeviri: Emek Özgür

***

Bir üçüncü dünya savaşının eşiğinde olup olmadığımız ya da Ukrayna savaşının bunun bir başlangıcı olup olamayacağı sorusuyla karşı karşıyayız. Kapitalist-emperyalist sistemin içinden geçtiği küresel kriz ortamında, savaşın yayılma olasılığını ya da gelecekte bir üçüncü dünya savaşı felaketine yol açabileceğini dışlayamayız. Bu olasılık, emperyalizm ile kapitalizmin çöküşüyle baş gösteren tehlikelerden biridir: En çok ihtiyaç halinde olan dünya halklarını kökten etkileyen savaşlar…

Ancak şimdilik bu savaşı, ABD, Rusya ve Çin arasındaki bir dünya savaşının başlangıcı olarak görmüyoruz. Ne Çin ne de Rusya ABD ile Avrupa emperyalizminin uzlaşmaz düşmanları değil. Ekonomik kriz nedeniyle burjuvazinin kendi içinde birtakım çatışma ve sürtüşmeler var ama esas olarak dünya proletaryasının aşırı sömürüsü için kapitalist ortaklıklarını sürdürüyorlar.

Zaten bu yüzden Biden ve AB sadece ekonomik yaptırımlar uyguluyorlar ve bir bakıma Putin’in istilasına izin veriyorlar. O kadar ki, istilanın başında Cumhurbaşkanı Zelenski’ye teslim olmasını önerdiler. Ona, önce Macron “kendi güvenliği için” bu çağrıda bulundu, ardından da doğrudan ABD.  

Bizzat Zelenski, Batı ülkelerinin Ukrayna’yı Rus saldırısına karşı koruma “vaatlerini” tutmadığını teşhir etti: “On üç gündür vaat dinliyoruz. On üç gündür bize yardım edeceklerini, uçaklar gönderip onları bize vereceklerini söylüyorlar.” (07/03/2022 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın Telegram hesabında yayımlandı).

Kapitalist-emperyalist kriz nedeniyle yeni bir dünya, hatta nükleer savaş tehlikesi var olmayı sürdürecek. Bu nedenle, Troçkist sol olarak, önümüzeki ikilemin “ya sosyalizm ya felaket” olmaya devam ettiğini söylüyoruz. İşte bu sebeple silahlanma artışına karşıyız ve NATO’nun lağvedilmesini savunuyoruz.