İUB-DE 2018: Venezuela – Lara Sosyal Güvenlik Sendikası Genel Sekreteri Osmary Escalona’nın ve Çimento Emekçileri Ulusal Sendikası Başkanı Orlando Chirino’un işe iadesi için kampanya kararı

UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK)

UIT-CI emekçilerin çıkarları için mücade ettiği için işten atılan iki sendika liderinin işe iadesi için bir uluslararası kampanya gerçekleştirecektir. 

Bu durum, gerek kamuda hükümet tarafından gerekse de özel sektörde patronlar tarafından gerçekleştirilen işten atma dalgasının bir parçasıdır ve bir kamu işletmesi olan Dianca tersanesinde tüm sendikal yönetimin ve bir grup emekçinin işten atılması örneğinde olduğu gibi pek çok işletmedeki işçiyi etkilemektedir. 

Şimdi hükümet, protestonun suç unsuru haline getirilmesi politikasının bir parçası olarak, silahlı Chavezci gruplarla bağlantılı bir örgüte bağlı kişileri ve hükümetin denetimindeki işçi “milislerini” devreye sokarak, toplu sözleşme hakkı için mücadele eden emekçilerin seferberliklerini ve grevlerini bastırmak amacında. 

İşten atmalara karşı, UIT-CI’nin sendikal ve politik düzeydeki başlıca önderlerinin imzalayacağı bir bildiri yayınlanacak ve bu bildiriye seksiyonlarımızın olduğu ülkelerdeki sendikal ve sosyal liderlerin katılımının sağlanması için çaba sarfedilecektir.