İUB-DE 2018: Dünya durumu üzerine doküman taslağına ilişkin karar

UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK)

1) Dünya durumu üzerine dokümanın genel hatlarıyla onaylanması

2) Gazze Şeridi’ne dönük Siyonist saldırının ardından güncel durumda merkezi konum işgal eden Filistin meselesinin dökümana eklenmesi. Bu eklemenin emperyalizmin ve Siyonizm’in Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimci sürecinde gerçekleştirdikleri karşı saldırı çerçevesinde yapılması.

3) Ukrayna süreciyle ilgili, Şubat ayındaki gelişmelerin demokratik devrim olarak adlandırılmasının yanlış olduğu ve bu tanımlamanın düzeltilmesi. Çünkü söz konusu olan bir diktatörlüğün düşmesi değil fakat, seçimle işbaşına gelmiş bir burjuva hükümetin devrilmesidir. Devrimci seferberlik sonucunda gerçekleşen hükümet düzeyinde bir düşüş gerçekleşti. Dünya dökümanı taslağında, Ukrayna’daki durumun çözümlemesinin, gelişmelerin ilk anlarından yola çıkılarak yapılması göz önünde bulundurularak, konuyla ilgili çözümlemenin ve politikanın Uluslararası Haberleşme’de yayınlanan MS’nin makalesinin çizdiği hat dahilinde güncellenmesi.

4) POS’tan yoldaşların önerisiyle, EZLN (Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu – Meksika) ile ilgili olarak, Küresel Politik Tezler (2013)’de kullandığı gibi, kamuya açık bir metinde “ihanet” teriminin kullanılmaması.

5) Tüm Avrupa kıtası ölçüsünde önemli eşitsizliklerin olduğu göz önünde bulundurulduğunda; Avrupa üzerine 5. bölümde, “2010’dan itibaren Avrupa işçi sınıfı… kitlesel olarak mücadeleye atıldı” ifadesinin abartılı olarak nitelendirilmesi.

6) Ukrayna krizinden itibaren, reformist solun ve Castro-Chavizm’in Putin’i yanlış biçimde antiemperyalist ve ilerici bir lider olarak göstermeye çalıştıklarının belirtilmesi.

7) LI (Enternasyonalist Mücadele – İspanya)’den yoldaşların önerisiyle, Avrupa Birliği (AB)’den kopuş sloganının eklenmesi.

8) ARP (Halkın Devrimci Seçeneği – Bolivya)’den yoldaşların önerisiyle, IIRSA (COSIPLAN) Planı’na Hayır, Puebla-Panamá Planı’na Hayır, Çokuluslu Şirketler Defolun, sloganının eklenmesi.

9) Sahravi halkının kendi kaderini tayin hakkı için verdiği mücadeleye desteğin eklenmesi.

10) İDP (Türkiye)’den yoldaşların önerisiyle, Türkiye, Suriye, İran ve Irak topraklarındaki Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı sloganının eklenmesi.