İUB-DE 2018: Farklılıklar tartışması üzerine karar

UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK)

Kongre UBK (LI-İDP)’nın sunduğu farklılıklar üzerine dokümanı tartıştı ve şu noktaları tespit etti:

1. Farklılıklar, paylaşılan ortak ilkelerin belirlediği bir çerçeve içerisinde ifade edildi ve bu çerçeve bize sınıflar mücadelesinin temel noktalarına ilişkin çözümlemeler yapmamıza ve bu noktalara ortak müdahalelerde bulunmamıza izin verdi ve vermeye devam ediyor. Bu süreçte, bu farklılıkların birleşme süreci için bir engel olmadığı görüldü. 

2. Farkılıklar tartışmasını bu kongrede yaptığımız gibi açık, samimi ve doğrudan biçimde geliştireceğimiz yöntemi sahipleniyoruz. Tartışmanın birleşme sürecini zayıflatacağına dair korkuya kapılmamalıyız. Tam tersine, bu yöntem dahilinde, şimdiki ve gelecekteki tartışmaların birlikte inşa ettiğimiz örgütü güçlendireceğine inanıyoruz. 

3. Ele alınan konular nihai sonuca varılmadan sonlanmışsa da, bu tartışma farklı konumların anlaşılması ve önemli teorik konuların derinleştirilmesine imkan tanımıştır. Bu tartışma UIT-CI’nin teorik temellerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu nedenlerle Kongre UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK)’nin belirlediği biçimde ve tüm partilerin tartışmalara katılımı ve tartışmaları izlemesini kolaylaştırmak için İç Tartışma Bültenleri yayınlayarak bu tartışmanın devam ettirilmesine karar verir.