İUB-DE 2018: Avrupa dokümanına ilişkin karar

UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK) 

Doküman aşağıdaki öneriler göz önünde bulundurularak kabul edilmiştir.

1- Başlığın düzeltilmesi ya da dokümanda eski Sovyetler ve Doğu Avrupa ülkelerini de kapsayacak şekilde kapsamlı bir analiz yapılması.

2- İşçi ve emekçi düşmanı kemer sıkma politikalarının yürürlüğe girmesi ve buna karşılık gelişen işçi ve kitle hareketleri sonucunda Avrupa’daki politik durumun sınıf mücadelesinde keskinleşmeye doğru evrildiği şeklinde tanımlanması. Toplumsal kutuplaşmanın ve politik istikrarsızlığın arttığının vurgulanması.

3- III.a. “Polis devletlerine doğru” isimli bölümün başlığının, önümüzdeki dönemde diktatörlük rejimlerin ortaya çıkması ihtimali göz ardı edilmeden artan baskı ve Bonapartizm eğilimlerine uygun olarak düzenlenmesi.

4- Aşırı sağ ile mücadeleden bahsedilen bölümün, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını teşvik eden hükümetlerin daimi teşhiri ve reddi, işçi ve kitle hareketi ve örgütleri arasında antifaşist eylem birliği gibi konuları da içine alacak şekilde geliştirilmesi.

5- Kadın hakları için mücadeleye eşit ise eşit ücret talebinin eklenmesi.