İUB-DE 2018: Suriye halkına destek kampanyasının sürdürülmesine, Mısır’da kriminalizasyona karşı mücadeleye ve Tunus’ta Sosyal Forum’a katılıma ilişkin karar

UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK) 

Kongre şu değerlendirmelerde bulunur:

1) Suriye halkını katleden Esad diktatörlüğünün askeri karşı saldırılarının kısmi başarısına rağmen, Halep’te ve ülkenin pek çok bölgesinde halkın diktatörlüğü devrimek için sürdürdüğü kahramanca mücadele devam ediyor.

2) Suriye diktatörlüğü, Rusya ve İran’dan devasa ölçekte bir askeri destek alırken, emperyalizm diktatörlüğün varlığını korumasına dönük suç ortaklığını sürdürüyor.

3) Ayaklanan halk kesimleri aynı zamanda, İŞID gibi radikal İslamcı silahlı grupların saldırısına maruz kalıyor.

4) Esad diktatörlüğüne karşı mücadelenin önemli bir parçası, Suriye’deki Kürt halkının mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etmek için yürüttüğü genel mücadelenin bir parçasıdır. Bu mücadelede Kürt halkı aynı zamanda Türk devletiyle ve Kürt halkına saldıran radikal İslamcı oluşumlarla çarpışmaktadır.

5) Mısır diktatörlüğü protesto gösterilerini yasadışı hale getirirken, Müslüman Kardeşler’in yüzlerce üyesini idam cezasına çarptırdı ve işçi sınıfının ve solun mücadeleci kesimlerine dönük ağır bir baskı uygulamakta. 

6) Mart ve Nisan 2015 arasında Tunus’ta Dünya Sosyal Forumu gerçekleşecek. Bu Forum’a çoğunluğunun Arap ve Afrika ülkelerinden olacağı çeşitli akımların ve aktivistlerin katılması bekleniyor.

7) Diktatörlüğe ve radikal İslamcı kesimlerin uygulamalarına karşı Suriye devrimini savunmaya devam eden halk kesimleri için silah yardımı haklı talebini savunmaya devam ediyoruz. Bu talebin öncelikli muhattabı Arap ülkeleridir ve bu kampanya dahilinde, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının savunulması özel bir önem taşır. 

Bu değerlendirmeler ışığında Kongre şu kararları alır:

1) Suriye halkının Esad diktatörlüğüne karşı mücadelesiyle dayanışmayı, maddi yardım gönderilmesi kampanyası çerçevesinde, diğer akımlar ve kesimlerle gerçekleştirilecek eylem birlikleriyle güçlendirmek.

2) Mısır diktatörlüğünün Müslüman Kardeşlere ve işçi sınıfına dönük cezalandırma yöntemlerine karşı kampanya gerçekleştirilmesi. Ölüm cezasına hayır! Kovuşturmaların sonlandırılmasını ve politik ve sendikal mahkumların özgürlüğünü talep ediyoruz.

3) Bu politik kampanyaları güçlendirmek ve Enternasyonal’in inşası için devrimci örgütlerle bağlantıları geliştirmek için Tunus’taki Sosyal Forum’da hazır bulunmak.