Lev Troçki cinayetinin yıldönümü

Yazar: Mercedes PetitÇeviri: Kaan Gündeş1917’de Lenin ve Troçki, tarihteki ilk işçi demokrasili sosyalist devrimi hayata geçirerek, Rusya’da iktidarı ele geçiren Sovyetlerin zaferini yönetti. Birlikte, Stalin’in önderliğindeki

Rusya’da sosyalist devrimin zaferi

Rusya’da Çarlık'ın yıkılıp yerine işçi ve köylü sovyetlerinin iktidarının kurulması üzerinden yüz seneyi aşkın bir süre geçti. Bolşevik Parti, işçilerin ve köylülüğün seferberliği üzerinden yükselerek iktidara gelmeyi başarmıştı. Tarihteki