Bulunduğunuz Kategori

Dokümanlar

Venezuela deklarasyonu: İşçiler yönetmeli – 2012

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI).Uluslararası Birlik Komitesi (İşçi Cephesi / Lucha Internacionalista)Enternasyonalist Sosyalist Grup (Fransa)Venezüella'da Chavez'in Ekim seçimlerindeki zaferi, işçi sınıfı ve halk açısından hiçbir olumlu

Avrupa’da kriz ve sınıf mücadeleleri – 2012

Uluslararası Birlik KomitesiI. KAPİTALİST KRİZ1) Yeni bir resesyonun eşiğinde: Tüm göstergeler, yeni bir durgunluk sürecine işaret etmekte. ABD, Almanya ve Fransa ekonomileri durmuş vaziyette. Yeni bir borç dalgası, finansal sistemin sorgulanmasına yol açmakta ve hükümetler, bir kez daha

Dünya durumu için perspektifler- Ocak 2011

1. İçinden geçtiğimiz sürece damgasını vuran olgu, dünya ekonomik krizidir. Kapitalizm 1929 buhranına benzer türden, küresel çapta bir aşırı üretim krizinden geçiyor. Krizin resmen patlak verdiği 2008 yılından bu yana hükümetler, iflas eden banka ve şirketleri kurtarmak adına, devlet kaynaklarından

Türkiye’de politik durum – Ocak 2011

1.Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu sınırlı sermaye birikimi ile emperyalist devletlere mali ve diplomatik açıdan bağımlı kapitalist bir ülkedir. 1980’den bu yana başa gelen hükümetler tarafından ekonomik anlamda liberal, siyasal anlamda gittikçe muhafazakâr politikalar bütünü ile emperyalist dünya

Türkiye işçi örgütlerine – 9 Temmuz 2008

Uluslararası İşçi Birliği - Dördüncü Enternasyonal (UİB-DE/LIT-CI) Uluslararası Sekreterliği, 9 Şubat 2010 tarihinde “Türkiyeli İşçilere ve İşçi Sınıfı Örgütlerine” başlıklı bir bildiri yayımlayarak, bugün Uluslararası Birlik Komitesi’nin İspanya ve Türkiye bileşenlerini oluşturan Lucha

Dünya durumu üzerine perspektifler – 2008

GirişEmperyalist çağ, kapitalizmin çürüdüğü, kronik bir bunalıma girdiği çağdır. Bu çağ içinde artık üretici güçlerin gelişiminden söz edilemez. Emperyalizm, iktidarını devam ettirmek adına üretici güçlerin iki temel unsuru olan insan ve doğanın tahribini, toplu yok oluş pahasına, artan ölçüde