Venezuela deklarasyonu: İşçiler yönetmeli – 2012

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal  (UIT-CI).

Uluslararası Birlik Komitesi (İşçi Cephesi / Lucha Internacionalista)

Enternasyonalist Sosyalist Grup (Fransa)

Venezüella’da Chavez’in Ekim seçimlerindeki zaferi, işçi sınıfı ve  halk açısından hiçbir olumlu değişimi beraberinde getirmeyecek. Halk  arasında pek çok kesimde ve dünya solunun saflarındaki kimi  sektörlerde halen Venezüella’nın sosyalizm yolunda ilerlemekte  olduğuna dair açık bir umut varlığını sürdürmektedir.Fakat 14 yılı  aşkın bir süredir varlığını sürdüren Chavez yönetiminin ardından, ne  yazık ki, başka bir gerçeklik açığa çıkmakta.

Chavez’in duyurduğu ve Castro kardeşlerin Küba hükümetinin  desteklediği 21. Yüzyılın sosyalizmi çağrısının arkasında, işçi sınıfı  karşıtı bir politika ve Venezüiella’da kapitalist bir ekonominin  sürdürülmesi çabası yatmaktadır.

Chavez hükümetinin yaptığı gibi, Chevron, Repsol Mitsubishi, Total ve  Lukoi gibi çok uluslu şirketlerle birlikte oluşturulan karma petrol  şirketlerine dayanarak sosyalizm kurulamaz. Ekilebilir toprakların  %55’i %2’lik bir azınlığın tekelindeyken, devlet memurlarının toplu  sözleşme hakkına saygı duyulmazken, yaklaşık 4 yıldır çalışanların  ücretleri zam yüzü görmemişken, sendikal bağımsızlık ayaklar altına  alınıp, protesto bir suç unsuruna dönüştürülmüşken sosyalizm inşa  ediliyor olamaz.

Bu nedenle, tüm desteğimizi,Venezüella’da  işçi ve halk mücadelelerini  sahiplenecek ve stratejik olarak ülkede gerçek bir sosyalist dönüşüm  ve işçi hükümeti için savaşacak yeni bir altarnatif işçi politikasının  inşasına sunmaktayız.

Sloganımız “işçiler olarak biz yönetmeliyiz” ve ” ücretler, iş,  sağlık, eğitim ve barınma hakkını garanti altına almak için Petrol,  işçilerin kontrolü altında devletleştirilerek % 100 Venezüealla’nın  olmalı”.

Bu çerçevede, Özgürlük ve Sosyalizm partisinin (PSL) geçtiğimiz Ekim  ayında gerçekleştirilen seçimlerde işçi aday Orlando Chirino üzerinden  vermiş olduğu politik mücadeleyi son derece pozitif olarak  değerlendirmekteyiz.

Bundan böyle bu mücadele talepleri için mücadele veren işçilerin  seferberliklerinde ve 16 Aralık’da gerçekleştirilecek milletvekili ve  yerel yönetimler seçimlerinde kendine yer bulacak. PSL, yerel  seçimlerde 6 eyalette yerel yönetim ve 13 parlamento adayı göstererek  yerini almış durumda.

Tüm dayanışmamızı PSL adaylarına ve işçilerin yönettiği ve gerçekten  sosyalizme doğru ilerleyen bir Venezüella mücadelesine gönderiyoruz.

İstanbul,  4 Kasım 2012