İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal’in 7. Dünya Kongresi’ne doğru

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü
Enternasyonal’in (İUB-DE) 7. Kongresi 2020 yılının Temmuz ayı ortasında
gerçekleşecek.

Bu karar 28, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde
Buenos Aires’te yapılan ve Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, İspanyol Devleti,
Peru, Meksika, Türkiye ve Venezuela seksiyonlarının temsilcilerinin bir araya
geldiği Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK) toplantısında alındı. Stalinizm
tarafından katledilmesinin 80. yılında Lev Troçki’ye ithaf edilecek olan
kongre, İUB-DE ile emperyalizme, IMF’ye ve kapitalist hükümetlere karşı işçi
hükümetlerinin inşasını hedefleyen ve İUB-DE gibi asgari bir devrimci program
çerçevesinde devrimci mücadeleleri birleştirmenin gerekliliğini savunan Latin
Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Amerika Birleşik Devletleri’nden
devrimci örgütlerin, grupların ve militanların davet edilmesine açık olacak.

Gerçekleşen UYK toplantısında bu çerçevede dünyanın
içinden geçmekte olduğu devrimci mücadeleler dalgasına ağırlık verildi.
Özellikle Şili’deki halk isyanı tartışılarak “Piñera İstifa!” ve “siyasi
mahkûmlara özgürlük” şiarlarıyla yürütülmekte olan uluslararası dayanışma
kampanyasının iki katı güçlendirilmesine karar verildi. İUB-DE ayrıca
Fransa’daki genel greve, Lübnan ve Irak’taki halk isyanlarına, Katalan halkının
kendi kaderini tayin hakkı ve siyasi mahkûmların serbest bırakılması için
sürdürdüğü seferberliklere, Hong Kong’lu gençlerin özgürlükleri için verdikleri
mücadeleye ve Bolivya’daki mevcut gerici ve sağcı hükümete karşı verilen
mücadelelere de destek kararı aldı.

Bu yeni seferberlikler dalgasının, devrimci önderlik
krizinin üstesinden gelmek için verdiğimiz mücadelede yeni fırsatlar ortaya
çıkardığına inanıyoruz. Ancak bu tek bir örgütün kendi başına çözemeyeceği bir
kriz. Dolayısıyla kendinden menkulcü zihniyeti reddediyoruz. Bu nedenle,
yedinci kongremize giderken İUB-DE olarak bizi diğer siyasi geleneklerden ve
deneyimlerden gelen farklı devrimci akımlar, gruplar ve sektörlerle asgari
devrimci talepler çerçevesinde yakınlaştıracak ve birleştirecek işbirlikleri
yapmaya yöneliyoruz.

Silvia Santos, Enternasyonal Sekreterlik
üyesi