İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal’in 7. Dünya Kongresi’ne doğru

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE) 7. Kongresi 2020 yılının Temmuz ayı ortasında gerçekleşecek.

Bu karar 28, 29, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te yapılan ve Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, İspanyol Devleti, Peru, Meksika, Türkiye ve Venezuela seksiyonlarının temsilcilerinin bir araya geldiği Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK) toplantısında alındı. Stalinizm tarafından katledilmesinin 80. yılında Lev Troçki’ye ithaf edilecek olan kongre, İUB-DE ile emperyalizme, IMF’ye ve kapitalist hükümetlere karşı işçi hükümetlerinin inşasını hedefleyen ve İUB-DE gibi asgari bir devrimci program çerçevesinde devrimci mücadeleleri birleştirmenin gerekliliğini savunan Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Amerika Birleşik Devletleri’nden devrimci örgütlerin, grupların ve militanların davet edilmesine açık olacak.

Gerçekleşen UYK toplantısında bu çerçevede dünyanın içinden geçmekte olduğu devrimci mücadeleler dalgasına ağırlık verildi. Özellikle Şili’deki halk isyanı tartışılarak “Piñera İstifa!” ve “siyasi mahkûmlara özgürlük” şiarlarıyla yürütülmekte olan uluslararası dayanışma kampanyasının iki katı güçlendirilmesine karar verildi. İUB-DE ayrıca Fransa’daki genel greve, Lübnan ve Irak’taki halk isyanlarına, Katalan halkının kendi kaderini tayin hakkı ve siyasi mahkûmların serbest bırakılması için sürdürdüğü seferberliklere, Hong Kong’lu gençlerin özgürlükleri için verdikleri mücadeleye ve Bolivya’daki mevcut gerici ve sağcı hükümete karşı verilen mücadelelere de destek kararı aldı.

Bu yeni seferberlikler dalgasının, devrimci önderlik krizinin üstesinden gelmek için verdiğimiz mücadelede yeni fırsatlar ortaya çıkardığına inanıyoruz. Ancak bu tek bir örgütün kendi başına çözemeyeceği bir kriz. Dolayısıyla kendinden menkulcü zihniyeti reddediyoruz. Bu nedenle, yedinci kongremize giderken İUB-DE olarak bizi diğer siyasi geleneklerden ve deneyimlerden gelen farklı devrimci akımlar, gruplar ve sektörlerle asgari devrimci talepler çerçevesinde yakınlaştıracak ve birleştirecek işbirlikleri yapmaya yöneliyoruz.

Silvia Santos, Enternasyonal Sekreterlik üyesi