İUB-DE 2018: Dış borçların ödenmemesi kampanyasına ilişkin karar

UIT-CI Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK)

Kongre şu değerlendirmelerde bulunur:

1. Kapitalist kriz ve devletlerin bankerlerle işbirliği içerisinde krizin faturasını işçi ve emekçi kitlelere kesme niyeti Arjantin ve Brezilya’da olduğu kadar Güney Avrupa ülkelerinde de gündemde giderek ilk sırayı almaya başladı. 

2. Devletlerin bankalara olan borçları “iç” ya da “dış” borç olmaları fark etmeksizin işçi sınıfından artı değerin sağılmasına ve emekçi kesimlerin ekonomik birikimlerinin yağmalanmasına neden olan devasa bir araçtır.

3. Arjantin’de, bilhassa ücret ödemelerinin aylarca askıya alınması sonucunda patlak veren Arjantinazo ayaklanmasında da gördüğümüz gibi dış borçların ödenmesine karşı bir mücadele geleneği söz konusudur.  

4. Arjantin’deki dış borç krizinin büyük bir ulusal bir krize yol açabilecek niteliktedir. 

Ve şu kararları alır:

1. Finans kapitalin tüm kesimlerinin işçi ve emekçileri sömürüp kanlarını emmekten başka hiçbir şey yapmadığını ifşa eden ve onun yüksek faiz ve tefeciliğini reddeden uluslararası bir kampanya düzenlenmesi.

2. Arjantin’de, Brezilya’da, Güney Avrupa’da ve krizin “dış borç ödemesine hayır” sloganını gündeme getirdiği diğer ülkelerde dış borçların ödenmemesi, burjuva hükümetlerin bankerlerle danışıklı olarak gerçekleştirdiği canice politikaların reddedilmesi, işçi ve halk hareketinin bu talebi temel bir slogan olarak ele almaya çağrılması ve dış borçların ödenmemesi talebinin ücret, sağlık ve eğitim talepleriyle bağlantılı olarak kullanılarak bu doğrultudaki seferberliklerin güçlendirilmesi.