Burjuva toplumunda paranın gücü

İnsanın duyguları, tutkuları, vb. yalnızca dar anlamda antropolojik tanımlamalar olarak kalmayıp da, aynı zamanda insan yaradılışının gerçekten varlıkbilimsel (ontolojik) olumlamalarıysa ve yalnızca nesneyi duyularıyla algıladıkları için olumlanıyorlarsa:(1) Olumlama tarzları hiçbir zaman aynı

J. B. Schweizer’e bir mektup: “Proudhon üzerine”

24 Ocak 1865 Kaynak: Marx-Engels: Seçme Yapıtlar Cilt 2, s: 28-36, Birinci Baskı, Sol Yayınları, Temmuz 1977;İlk Basımı: Der Social-Demokrat 16, 17 ve 18. sayıları, 1, 3 ve 5 Şubat 1865; Der Social-Demokrat, 16 Nolu sayısı, 1 Şubat 1865Sayın Bay,Benden Proudhon konusunda ayrıntılı

Manifesto’nun 1872 Almanca baskısına önsöz

O dönemin koşullarında elbet ancak gizli olabilen ve uluslararası işçi birliği olan Komünistler Birliği, 1847 Kasımında Londra'da toplanan kongresinde, metinde imzası bulunanları, kamuoyuna sunulmak üzere ayrıntılı bir teorik ve pratik parti programı hazırlamakla görevlendirdi. Şubat Devriminden

Feuerbach üzerine tezler

1845 ilkyazında Marx, tarafından yazılmıştır. Özgün basımı Engels tarafından 1888'de, kendi yazdığı “Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu”nun, ayrı basımının Ek'inde yayınlanmıştır."Feuerbach Üzerine Tezler", Marx tarafından, kendisine ait tarihsel materyalizm teorisini, esas

Komünist Parti Manifestosu

Karl Marx ve Friedrich Engels (1848)Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor - Komünizm hayaleti. Avrupa'nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün avı için ittifak halindeler, Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polisleri.İktidardaki rakiplerince çığlık