Örgütlenme sorunları

Yeni devrimci durumda nasıl örgütlenmeliyiz?Ulusal Komitenin son toplantısında, büyük Haziran grev dalgalarından beri ülkemizde oluşan yeni devrimci durumu inceledik ve parti faaliyeti ile örgütünü bu yeni duruma uyarlamak için bir dizi karar aldık. Kabul edilen kararların, sadece şekli

Dünya devrimci durumu

"1985 yılının başında, Moreno'nun Uluslararası İşçi Birliği - Dördüncü Enternasyonalin Dünya Kongresine sunduğu, henüz yayımlanmamış olan sözlü raporundan bir bölümün yazıya dökülmüş halini sunuyoruz. Yayımladığımız bu metin son derece değerlidir, çünkü dünya durumunu neden devrimci olarak

Militanlık ve günlük yaşam üzerine Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal ile Arjantin’deki MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) kurucusu olan Moreno, devrimci Marksizm’in, Ortodoks

“Bugün Troçkist olmak”

Genel olarak söylenecek olursa, Troçkist olmak sosyalizmin, Marksizmin ilkelerini savunmak demektir. Gerçekten Marksist olmanın ne anlama geldiğinden başlayalım. Mao ya da Stalin'e yapılmış olduğu gibi bir kült yaratmak durumunda olamayız. Troçkist olmak, Troçki'nin her yazdığını ya da her

Neden Dördüncü Enternasyonal?

Aşağıda, Nahuel Moreno’nun 1985 yılında LIT-CI’nin ilk Dünya Kongresi’nde yaptığı konuşmanın dökümünü okuyucularımıza sunuyoruz.Dominik MPS’sinden Joaquin yoldaş, beni çok duygulandıran iyi bir belgeyi bize getirdi. Ancak, bu belgeyi okuduğumda çok endişelendiğimi itiraf etmeliyim. Pan y

Dünya partisi üzerine Moreno’yla röportaj

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno).-Politik yaşamının en önemli bölümünü devrimci bir dünya örgütünü inşa etme yolunda harcadığın yoğun çabalarla geçirdin...-Bugüne kadar sürdürmüş olduğum